MON: MON i wojsko zaangażowane w działania związane z zagrożeniem koronawirusem


PAP/RAF - 11 mar 2020 19:38


Sytuacja jest dynamiczna i wojsko maksymalnie szybko dostosowuje się do nowych wyzwań i potrzeb. Dotychczas wszczęte procedury (nie tylko w wojsku) działają modelowo. Wszystkie służby współdziałają, aby maksymalnie ograniczyć zagrożenie dla obywateli. Stale monitorują sytuację.

Wojsko jest przygotowane na różne sytuacje związane z występowaniem koronawirusa na terenie Polski i wspiera cywilny system ochrony zdrowia.

Współdziałamy z innymi służbami i Ministerstwem Zdrowia, aby maksymalnie ograniczyć zagrożenie dla obywateli i żołnierzy. W sztabie kryzysowym Ministerstwa Zdrowia są oddelegowani w trybie 24 h oficerowie łącznikowi Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dotychczas wszczęte procedury działają modelowo.

W resorcie obrony narodowej oraz jednostkach Wojska Polskiego prowadzimy działania ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród żołnierzy i pracowników oraz żołnierzy i pracowników wojsk obcych.

Gotowość i zabezpieczenie.

Utrzymujemy w stałej gotowości 14 wojskowych szpitali i 5 ośrodków medycyny prewencyjnej. Wojskowym i cywilnym instytucjom leczniczym oraz jednostkom wojskowym przekazujemy sprzęt ochrony indywidualnej i środki dezynfekcyjne, które udostępnia Agencja Rezerw Materiałowych dla zabezpieczenia działań przeciwepidemicznych.

Czytaj też: ZUS udostępnia oświadczenie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Jednostki wojskowe posiadają niezbędną ilość środków dezynfekujących.

Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii może wykonać 350 testów dziennie umożliwiających wykrywanie koronawirusa.

W każdym województwie działają wojskowe zgrupowania zadaniowe, które - w razie potrzeby - mogą udzielić wsparcia Ministerstwu Zdrowia. Mają one do dyspozycji:

- kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów

- 10 dezynfekcyjnych zespołów zadaniowych

- mobilne zespoły medyczne i gotowi do wsparcia lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni

- kontenerowy szpital polowy we Wrocławiu wyposażony w 100 łóżek przeznaczony do kwarantanny i udzielania pomocy potrzebującymwww.pulshr.pl | 27-09-2020 16:00:48