Dentystka walczy z ZUS-em o rentę. Bez skutku


infodent24.pl - 6 mar 2020 11:31


ZUS odmówił dentystce wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, wskazując że lekarce renta nie przysługuje ponieważ pracowała i zarabiała. Dentystka od tej decyzji złożyła odwołanie domagając się wypłaty renty.

Dentystka po ukończeniu studiów na wydziale stomatologicznym rozpoczęła pracę zawodową początkowo jako młodszy asystent w wojewódzkim szpitalu później w przychodni jako lekarz stomatolog, po czym pełniła funkcję lekarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2011 r. wystąpiła do ZUS o emeryturę, którą jej przyznano.

W 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził u dentystki chorobę zawodową. Kobieta wystąpiła o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową. Orzecznik stwierdził, że badana jest  całkowicie niezdolna do pracy jednak, nie ma to związku z chorobą zawodową. Lekarka odwołała się od tej decyzji do  Komisji Lekarskiej ZUS, która zgodziła się z opinią lekarza orzecznika, więc prawa do renty jej odmówiono. Tym razem dentystka odwołała się do  Sądu Okręgowego, a ten  przyznał jej prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową na stałe. Wyrok ten wpłynął do organu rentowego i na jego podstawie  Zakład Ubezpieczeń Społecznych choć rentę przyznał, jednak zaznaczył, że skoro  zarabia jako lekarz sądowy to wypłatę świadczenia zawiesza.

W grudniu 2017 r. dentystka złożyła w ZUS pismo informujące, że z początkiem 2018 r. kończy pracę zawodową, wystąpiła także z wnioskiem o wypłatę zaległej renty za okres od 1 lipca 2016 r. do 23 listopada 2017 r. W uzasadnieniu wskazała, że w jej ocenie, uzyskiwanie przychodu z tytułu zatrudnienia w okresie odmowy przyznania na jej rzecz prawa do renty z racji częściowej niezdolności do pracy powodowanej chorobą zawodową, nie może stanowić podstawy do zawieszenia wypłaty świadczenia. Wyklucza to bowiem możliwość wyboru pomiędzy pracą z jednoczesnym zawieszeniem prawa do wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a wypłatą renty, jak i z formalnym brakiem statusu rencisty w tym czasie i wynikających z tego ograniczeń w zakresie uzyskiwania przychodu.  ZUS jednak odpowiedział odmownie.

Gdy sprawa trafiła do Sądu Okręgowego, ten zdecydował, że odwołanie dentystki od decyzji ZUS jest niezasadne i jako takie podlega oddaleniu.

Więcej o sprawie czytaj: Dentystka walczy o rentę. Bez skutkuwww.pulshr.pl | 25-05-2020 15:29:38