Jest porozumienie płacowe w sosnowieckim Bitronie


aw/PAP - 5 mar 2020 16:19


Związki i zarząd sosnowieckiej spółki Bitron, wytwarzającej podzespoły dla motoryzacji i przemysłu AGD, podpisały w czwartek ( 5 marca) porozumienie ws. podwyżek płac - podała śląsko-dąbrowska Solidarność. Tym samym zażegnano groźbę strajku.

28 lutego br. w Bitronie zorganizowano referendum strajkowe. 95 proc. głosujących opowiedziało się za strajkiem, frekwencja sięgnęła 66 proc. pracowników.

Zgodnie z zapisami czwartkowego porozumienia stawki godzinowe pracowników wzrastają o 2 zł brutto. Wynagrodzenia zasadnicze osób, które nie pracują w systemie godzinowym, będą wyższe o 336 zł brutto miesięcznie. Podwyżki obowiązują od 1 stycznia br., co oznacza, że pracownicy otrzymają w marcu wyrównanie za styczeń i luty.

"Jestem zadowolona z tego porozumienia, choć nie są to sumy, od których zaczynaliśmy negocjacje. Ale tak się nigdy nie zdarza. My postulowaliśmy 5 zł brutto podwyżki, z kolei zarząd był skłonny podwyższyć stawki zaledwie o 40 gr. Myślę, że kompromis, jaki zawarliśmy, jest korzystny dla obu stron" - skomentowała przewodnicząca Solidarności w Bitronie Izabela Będkowska.

"Negocjując wysokość podwyżek, braliśmy też pod uwagę obecną kondycję firmy i sytuację na rynku. Nie można być oderwanym od rzeczywistości. Cieszę się, że udało się uniknąć konieczności zaostrzania akcji protestacyjnej i że mogliśmy w duchu dialogu dojść do porozumienia" - dodała.

Związkowcy formułowali sześć żądań. Dwa z nich dotyczyły podwyżek płac zasadniczych, jedno podwyższenia dodatku za pracę w soboty i w niedziele, kolejne zwiększenia premii świątecznej, a dwa pozostałe - gwarancji zatrudnienia i warunków pracy.

Obok podwyżek wynagrodzeń w porozumieniu zawarto też uzgodnienia dot. warunków pracy, m.in. dodatkowych przerw podczas pracy w podwyższonej temperaturze, czy skrócenia czasu rozpatrywania wniosków urlopowych.

21 stycznia br. działająca w Bitronie Solidarność rozpoczęła spór zbiorowy z pracodawcą, domagając się podwyżki stawek godzinowych o 5 zł brutto; dyrekcja zaproponowała wzrost stawki o 1,1 zł brutto.

Podczas negocjacji związkowcy zmniejszyli swoje żądania do 2 zł brutto podwyżki stawki godzinowej, postulując jednocześnie włączenie do płac zasadniczych 200 zł z premii frekwencyjnej, co w sumie dałoby podwyżkę o 3,2 zł brutto na godzinę. Pracodawca - jak podali związkowcy - zaoferował wówczas podniesienie stawki godzinowej o dalsze 40 groszy, tj. łącznie 1,5 zł. Związkowcy nie przyjęli tej propozycji i przeprowadzili referendum strajkowe.

Bitron Poland w Sosnowcu zatrudnia ponad 1060 osób; większość załogi stanowią kobiety. Dyrekcja spółki nie skomentowała dotąd oficjalnie toczącego się w fabryce sporu płacowego.

Bitron Poland to część międzynarodowej korporacji, w skład której wchodzi 13 zakładów produkcyjnych, zatrudniających łącznie ponad 5 tys. pracowników. Fabryka w Sosnowcu istnieje od 1998 r. Zajmuje się produkcją komponentów elektromechanicznych i elektronicznych dla przemysłu AGD, motoryzacji i energetyki, a wśród jej klientów są wiodący producenci w tych sektorach.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Bitron Poland w Sosnowcu skupia także pracowników dwóch innych firm z branży automotive - Grammer Automotive Polska oraz Gimplast. Także tam toczą się spory płacowe i rozpoczęły się tam przygotowania do referendów strajkowych.

 www.pulshr.pl | 27-05-2020 04:22:24