Konfederacja Lewiatan: Zasiłek chorobowy i zawieszenie działalności w przypadku koronawirusa


AT - 5 mar 2020 16:35


Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia przyznanie pracodawcom prawa do stosowania pracy zdalnej w przypadku zagrożenia skutkami koronawirusa. Proponuje jednak wprowadzenie rozwiązania, które zmniejszy obciążenia finansowe pracodawców w sytuacji, kiedy brak możliwości świadczenia pracy przez pracownika wynika z decyzji właściwego organu.

Wobec zagrożenia, jakim jest koronawirus, Sejm przegłosował specjalną ustawę. W nocy z 2 na 3 marca przeszła przez parlament. W jej zapisach pojawiły się specjalne uprawnienia dla pracodawców. Kluczowym z nich jest możliwość nakazania pracownikowi pracy z domu.

Jak ocenia Konfederacja Lewiatan stosowanie pracy zdalnej ma ograniczony charakter i zależy od rodzaju powierzonych zadań. Ustawa nie wesprze pracodawców z wielu branż, takich jak: produkcja, wytwórstwo, budownictwo czy transport. Pracodawcy w najbliższym czasie mogą ponosić duże koszty związane z absencją pracowników, problemami z dostawami komponentów z innych krajów.

Czytaj też: Koronawirus a prawo pracy. Co może pracodawca, a co wolno pracownikowi?

- Dlatego też proponujemy wprowadzenie rozwiązania, które zmniejszy obciążenia finansowe pracodawców w sytuacji, kiedy brak możliwości świadczenia pracy przez pracownika wynika z decyzji właściwego organu. Wówczas pracodawca nie byłby zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Pracownikowi wypłacany byłby natomiast zasiłek chorobowy - mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

zx3.jpg zx3.jpg

Konfederacja Lewiatan proponuje też wsparcie dla pracodawców i pracowników w przypadku wydania aktów wykonawczych takich jak: rozporządzenie ministra zdrowia ogłaszające stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii (już obowiązuje) albo wprowadzane ustawą uprawnienie dla rządu do wydania rozporządzenia w sprawie zagrożonego obszaru i podejmowanych działań.

Skutkiem takich decyzji może być bowiem czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy albo kwarantanna. Tym samym zawieszenie działalności, świadczenia pracy, będzie prowadziło do powstania dodatkowych obciążeń po stronie pracodawców w okresach przestoju - zaznacza Konfederacja Lewiatan.www.pulshr.pl | 25-05-2020 17:10:02