Kobiety nie chcą być kierowcami, bo nie ma parkingów


Piotr Stefaniak - 4 mar 2020 22:25


Chroniczny niedobór kierowców samochodów ciężarowych w Europie może zostać znacznie zmniejszony, gdyby na ten zawód zdecydowało się więcej kobiet. Tak się stanie, gdy praca w tym sektorze będzie bezpieczniejsza i bardziej atrakcyjna dla nich.


Takie przekonanie wyraziła Raluca Marian, starszy doradca w Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU). To globalne stowarzyszenie, lobbujące na rzecz rozwoju transportu samochodowego, ale także wskazujące standardy i najlepsze praktyki, bada trendy rynkowe i problemy przewoźników.

Już obecnie w Europie jedna piąta stanowisk kierowcy zawodowego jest nieobsadzona, co silnie ogranicza operatorów w rozwoju. Problem też drastycznie wzrośnie np. w Wielkiej Brytanii po jej wyjściu z Unii Europejskiej i wprowadzeniu obostrzeń w zatrudnianiu kierowców z krajów z kontynentu.

Dlatego szuka się potencjalnych nowych źródeł dopływu tych fachowców, a jednym z głównych może być większe zatrudnienie kobiet. Obecnie w Europie stanowią one zaledwie 2 proc. kierowców.

„Gdyby udało się nam się zwiększyć ten odsetek do 10 proc., to problem niedoboru kierowców radykalnie by się zmniejszył” - stwierdza Raluca Marian. Według niej, jest to możliwe, poprzez poprawę wizerunku zawodu i warunków pracy, zarówno finansowo, jak - co jest szczególnie ważne w przypadku kobiet - unormowania godzin pracy i możliwości pogodzenia pracy zawodowej z obowiązkami domowymi.

„Bycie z dala od domu przez kilka dni prawdopodobnie nie jest zgodne z życiem wielu kobiet i ich rodzin. Ale istnieją różne rodzaje ładunków i zlecenia, a ok. 85 proc. z nich to trasy krótkodystansowe, jednodniowe” - ocenia ekspertka IRU. 

Jednak główną barierą w zdobywaniu uprawnień przez kobiety i siadania za kółka ciężarówek są względy bezpieczeństwa, w tym braku bezpiecznych parkingów do noclegu w całej Europie oraz ochrony przed kradzieżą ładunku.

„Ponadto chodzi po prostu o dobre warunki na parkingu" - podkreśla Raluca Marian.

Według  szacunków IRU, w Europie brakuje 100 000 miejsc parkingowych.

 www.pulshr.pl | 26-05-2020 11:18:04