Kobiety na rynku pracy wciąż muszą walczyć o swoją pozycję


AT - 4 mar 2020 16:24


Kwestie równych szans na rynku pracy dotyczą obu płci. Jednak w większym stopniu odnoszą się one do kobiet, które nadal są w mniejszości, jeśli chodzi o ich udział we władzach firm. Różnice te są widoczne także w samych opiniach pań i panów na temat wynagrodzeń, awansów czy zajmowanych stanowisk.

Problem równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w społeczeństwie coraz częściej pojawia się w debatach biznesowych i publicznych. Kwestie równych szans dotyczą obu płci, jednak w większym stopniu odnoszą się do kobiet, które nadal są w mniejszości, jeśli chodzi o ich udział we władzach firm. Różnice te są widoczne także w samych opiniach pań i panów na temat wynagrodzeń, awansów czy zajmowanych stanowisk. Jak równość szans postrzegają kobiety, a jak mężczyźni?

Ze stwierdzeniem, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, zgadza się 69 proc. pań i tylko 41 proc. panów. Co ciekawe, z takim poglądem zgadza się aż 71 proc. osób w wieku powyżej 55. roku życia, a osoby w wieku 18-24 lata stanowią najmniej liczną grupę, która twierdząco odpowiedziała na to stwierdzenie - wynika z badania "Równość płci w miejscu pracy i życiu społecznym" przeprowadzonego przez Grupę Kruk na panelu Ariadna.

- Dane te można zinterpretować na dwa różne sposoby. Temat równouprawnienia coraz mocniej wybrzmiewa dopiero od kilku lat. Dlatego osoby powyżej 55. roku życia mogły nawet nie spotkać się w swojej karierze z równościowym podejściem. Z kolei młodsze pokolenia dostrzegają już zachodzące zmiany - komentuje Agnieszka Salach z Grupy Kruk.

Czytaj też: Pracodawcy dążą do zrównania płac kobiet i mężczyzn

- Może być też inne wyjaśnienie takiej sytuacji. Różnice te mogą również wynikać ze zmian kompetencyjnych na rynku pracy. Zdarza się wówczas, że osoby powyżej 55 roku życia ogólnie zarabiają mniej ze względu na to, że nie posiadają nowych kompetencji, jakie są wymagane na zmieniającym się rynku pracy - dodaje.

Aż 27 proc. pań uważa, że w pracy kobiety muszą bardziej niż mężczyźni udowadniać swoje racje i kompetencje. Z kolei ze stwierdzeniem tym zgodziło się tylko 12 proc. panów, którzy wzięli udział w badaniu "Równość płci w miejscu pracy i życiu społecznym". Kobiety i mężczyźni podobnie natomiast odpowiadają na pytania związane z awansami i podwyżkami - wszyscy respondenci odpowiadali podobnie - ponad 60 proc. uważa (61 proc. mężczyzn i kobiet), że płeć nie ma tu znaczenia.

Jak pokazuje badanie firmy Kruk 34 proc. kobiet i 43 proc. mężczyzn uważa, że kobiety osiągają w dzisiejszych czasach takie same sukcesy w biznesie jak mężczyźni.

Z kolei raport Deloitte "Women in the Boardroom: A Global Perspective" z 2019 roku dowodzi jednak, że kobiety wciąż są w mniejszości, jeśli chodzi o zasiadanie w zarządach dużych firm - tylko 13 proc. z nich w Polsce jest członkiniami zarządów.

Z badania "Równość płci w miejscu pracy i życiu społecznym" wynika, że 30 proc. kobiet uważa, że udział kobiet w życiu publicznym, w tym na wysokich stanowiskach, powinien być większy. Tak uważa tylko co piąty mężczyzna.

*Informacja o badaniu: Badanie Grupy Kruk "Równość płci w miejscu pracy" zostało przeprowadzone na panelu Ariadna na zlecenie Grupy Kruk na ogólnej próbie Polaków N=1044 osób 18+ metodą CAWI.www.pulshr.pl | 27-05-2020 17:54:43