W Reykjaviku powstanie polska szkoła. Efekt współpracy ministrów edukacji Polski i Islandii


PAP/AH - 3 mar 2020 16:35


Wsparcie uczniów w dostępie do oświaty w ich języku ojczystym, a także bliska współpraca polskich i islandzkich szkół, nauczycieli i instytucji edukacyjnych oraz wymiana dobrych praktyk to główne założenia Deklaracji o współpracy ministrów edukacji Polski i Islandii.

"Cieszę się, że polskie dzieci i młodzież mieszkające w Islandii będą mogły uczyć się języka polskiego i wiedzy o Polsce w polskiej szkole. Tego typu placówki oświatowe poza granicami naszego kraju pozwalają przede wszystkim na podtrzymywanie tożsamości narodowej i szerzenie wiedzy o Polsce" - podkreślił minister Piontkowski, cytowany w komunikacie resortu edukacji.

"Wierzymy, że podpisanie Deklaracji między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Edukacji, Nauki i Kultury Islandii o współpracy w dziedzinie oświaty otworzy nowy rozdział we współpracy obu krajów o obszarze oświaty. Wymiana informacji na temat krajowych systemów oświaty, doświadczeń i przykładów dobrych praktyk dotyczących ich funkcjonowania, a także perspektyw ich rozwoju pozwoli na wzajemnie poznanie się i planowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych" - dodał minister.

W deklaracji zapisano, że strony będą współpracować w obszarze oświaty, zwracając szczególną uwagę na kwestie oświaty osób polskiej narodowości zamieszkałych w Islandii.

W tym celu - jak napisano - będą wspierać uczniów w dostępie do oświaty w ich języku ojczystym w ramach systemów oświaty, jak również w ramach szkół językowych takich jak Polska Szkoła w Reykjaviku. Będą sprzyjać nawiązywaniu bezpośredniej współpracy polskich i islandzkich szkół oraz placówek oświatowych w celu umożliwienia im realizacji wspólnych projektów pozostających w obszarze ich zainteresowania. Strony będą też popierać współpracę polskiej i islandzkiej młodzieży, nauczycieli i kadry szkolnej oraz szkół i instytucji edukacyjnych w ramach programów Unii Europejskiej oraz funduszy EOG oraz będą wymieniać informacje na temat krajowych systemów oświaty, doświadczeń i przykładów dobrych praktyk dotyczących ich reformowania, a także perspektyw ich rozwoju.

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej jednym z pierwszych efektów podpisanej we wtorek deklaracji jest powołanie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Reykjaviku, która rozpocznie funkcjonowanie 1 września 2020 roku.

Społeczność polska w Islandii jest największą mniejszością narodową w tym kraju. Według szacunków Ambasady RP na terytorium Islandii przebywa aktualnie ponad 30 tys. Polaków (na ok. 340 tys. obywateli Islandii) i ich liczba stale rośnie.

W Islandii naukę uczniów obcojęzycznych w szkołach reguluje ustawa. Szkoła jest zobowiązana do przygotowania własnego programu lub zastosowania programu opracowanego przez właściwy samorząd lokalny dla szkół w jego regionie i odpowiednio przystosowanie do potrzeb dziecka obcojęzycznego w islandzkim środowisku szkolnym. Dopuszczalne jest nauczanie dodatkowe w języku ojczystym lub innym języku zrozumiałym dla nich. Nauczyciel ma prawo uznać znajomość języka ojczystego ucznia za część obowiązkowego kształcenia w ramach nauczania języków obcych. Przepisy te umożliwiają polskim uczniom, nieposiadającym wystarczającej znajomości języka islandzkiego, na korzystanie z miejscowego szkolnictwa podstawowego oraz stwarzają możliwość dodatkowej nauki tego języka.

Obecnie w Islandii występują dwie formy kształcenia dzieci polskich w zakresie nauki języka polskiego. Pierwszą są szkoły społeczne, gdzie rodzice opłacają nauczycieli a lokalne władze islandzkie udostępniają pomieszczenia (zajęcia odbywają się w soboty). Są to: Szkoła Polska w Reykjaviku im. Janusza Korczaka (363 uczniów i 34 nauczycieli), Krakka Akademia w Keflaviku (28 uczniów i 3 nauczycieli), a także działająca od stycznia br. Szkoła w Akureyri (27 uczniów i 1 nauczyciel).

Drugą formą jest prowadzenie nauki języka w szkołach islandzkich, gdzie dzieci mają zajęcia z języka polskiego w ramach programu szkoły - często zamiast duńskiego. Należą do nich: Szkoła w Sandgerði (7 uczniów), Szkoła w Garður (12 uczniów), Szkoła w Ísafjörður (15 uczniów), Szkoła w Hella (16 uczniów), Szkoła w Ólafsvik (16 uczniów), Szkoła w Grudarfjörður (13 uczniów), Szkoła w Stikkishólmur (20 uczniów), Nauczanie w Þórshöfn (15 uczniów), Szkoła w Selfoss (40 uczniów), Szkoła w Suðureyri (10 uczniów), Szkoła Średnia w Reykjaviku (6 uczniów), Szkoła w Bulungarvík (30 uczniów).

Do grona tych placówek dołączyły jeszcze cztery w gminach Þorlákshöfn, Vík í Mýrdal, Höfn i Vestmannaeyjabær, których władze podjęły decyzję o wprowadzeniu nauczania w języku polskim w podległych szkołach podstawowych, co zwiększyło liczbę gmin oferujących w swoich szkołach język polski do 16.www.pulshr.pl | 01-06-2020 01:33:50