Andrzej Kubisiak zastępcą dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego


KM - 3 mar 2020 13:34


Od początku marca do Piotra Araka i Agnieszki Beńko, dyrekcji Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dołącza Andrzej Kubisiak – dotychczasowy kierownik zespołu komunikacji oraz ekspert ds. rynku pracy. Będzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. badań i analiz, odpowiadając za nadzór nad zespołami analitycznymi i komunikacją.

Andrzej Kubisiak objął nowe stanowisko w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Od marca jest on odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór nad siedmioma zespołami analitycznymi, a także łączenie dorobku naukowego ze sprawną komunikacją i promocją wiedzy.

Kubisiak dotychczas pełnił w PIE funkcję kierownika zespołu komunikacji oraz eksperta zajmującego się tematyką rynku pracy. Andrzej Kubisiak posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy w sektorze bankowym, komunikacyjnym oraz doradztwa personalnego. Od 2018 roku był odpowiedzialny za obszar rynku pracy w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Wcześniej był członkiem Rady Rynku Pracy działającej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Zanim dołączył do zespołu PIE, był do 2015 roku związany z grupą Work Service, gdzie jako dyrektor zespołu analiz i komunikacji odpowiadał m.in. za opracowywanie cyklicznych raportów rynkowych prezentujących procesy migracyjne i kluczowe trendy na rynku pracy. Jest absolwentem Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Przez najbliższe tygodnie, do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego na nowego kierownika zespołu komunikacji, Andrzej Kubisiak będzie wypełniał jeszcze wszystkie dotychczasowe obowiązki. Do zadań zespołu komunikacji należy prowadzenie bieżącej komunikacji i współpracy z mediami, dostarczanie eksperckich komentarzy i analiz, realizowanie kompleksowych działań marketingowych, a także wsparcie w przygotowaniu seminariów i konferencji.www.pulshr.pl | 25-05-2020 15:58:40