Czy szersze kompetencje pielęgniarek pozwolą na znaczące wsparcie i odbudowę kadry?


RynekZdrowia/RAF - 27 lut 2020 6:31


Ministerstwo Zdrowia krok po kroku poszerza kompetencje pielęgniarek. Po wprowadzeniu świadczenia umożliwiającego pielęgniarkom wypisywanie recept na ściśle określone leki, przyszedł czas na wprowadzenie do systemu porady pielęgniarskiej w AOS i POZ. 


Ministerstwo Zdrowia krok po kroku poszerza kompetencje pielęgniarek. Po wprowadzeniu świadczenia umożliwiającego pielęgniarkom wypisywanie recept na ściśle określone leki, przyszedł czas na wprowadzenie do systemu porady pielęgniarskiej w AOS i POZ. - Z punktu widzenia płatnika wprowadzenie porady pielęgniarskiej wydaje się ekonomiczną racjonalizacją systemu - podkreśla prezes NFZ Adam Niedzielski.

Wiceminister Szczurek-Żelazko wyjaśnia, że standard kształcenia pielęgniarek i położnych zmienia się od wielu lat. Współczesne polskie pielęgniarki są dobrze wykształcone, mają ukończone wyższe studia pierwszego i/lub drugiego stopnia, zharmonizowane z programami kształcenia w UE. Są specjalistkami w zakresie wykonywania wielu czynności medycznych.

Czytaj też: Pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej będą mogły wystawiać recepty

-  W toku kształcenia przeddyplomowego pielęgniarki już od kilku lat są przygotowane do realizacji świadczeń, których na razie nie mogły wykonywać zgodnie z przepisami prawa. Np. w 2016 r. do standardów kształcenia przeddyplomowego wprowadzono badanie fizykalne - mówi wiceminister zdrowia.

- Pielęgniarki zostały też przygotowane do ordynowania leków. Ta kwestia została już zapisana w aktach prawnych. Zgodnie z nimi pielęgniarki od 1 stycznia 2016 r mogą ordynować wyszczególnione tam leki, mają uprawnienie do przepisywania recept, które wcześniej mógł przepisać tylko lekarz, mogą ordynować określone wyroby medyczne, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie - dodaje.

Cały artykuł czytaj tutajwww.pulshr.pl | 31-05-2020 03:30:13