Pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej będą mogły wystawiać recepty


PAP/JS - 25 lut 2020 18:08


Pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej będą mogły ordynować leki, wystawiać recepty, zlecenia oraz skierowania, a położne dodatkowo wykonywać badania KTG dla kobiet ciężarnych - wynika z projektu resortu zdrowia zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej trafił właśnie do konsultacji publicznych. Na zgłaszanie uwag zainteresowane środowiska mają czas do dnia 23 marca 2020 r.

Celem projektowanej regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, jak również ułatwienie pacjentom, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej bez konieczności bezpośredniego i osobistego zaangażowania personelu lekarskiego. Wiele porad, w zależności od posiadanych przez pielęgniarkę uprawnień zawodowych, będzie leżało w jej gestii. To m.in. dobór sposobów leczenia ran, ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, wystawianie recept z określonego katalogu leków, ordynację określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, ale z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjentów.

Jeśli zaś chodzi o porady położnych, to - w zależności od uprawnień zawodowych - obejmą one dodatkowo porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologicznymi. Dodatkowo będą one mogły wykonywać oraz interpretować badania KTG u kobiety ciężarne.www.pulshr.pl | 13-08-2020 16:10:06