PARP dofinansuje innowacje w firmach. Jest osobna pula dla kobiet przedsiębiorców


Michał Wroński - 24 lut 2020 22:13


Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, mogą starać się nawet o 2 mln euro na opracowanie i wdrożenie innowacji w programie finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wnioski można składać do 31 marca za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'', ogłoszenie konkursów i przyznanie dofinansowania wybranym projektom. Wspomniany program jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a jego celem jest poprawa konkurencyjności polskiego sektora MŚP przez podnoszenie innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski i Norwegii.

O wsparcie będzie można starać się w konkursach z takich obszarów, jak technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych oraz technologie poprawiające jakość życia. Dofinansowanie może być przeznaczone na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług). Wysokość dofinansowania może wynieść 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (maks. 2 mln euro).

Jak podkreśla Związek Rzemiosła Polskiego, w programie przewidziano osobną pulę środków na realizację projektów przez firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie, w których kobieta jest co najmniej współwłaścicielką i bierze udział w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie. „Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” pozwala uzyskać do 200 tys. euro (maks. 85 proc. kosztów kwalifikowanych) na realizację innowacyjnych projektów przez przedsiębiorcze kobiety.www.pulshr.pl | 25-05-2020 16:02:10