Program „Praca dla Pomorzan” będzie kontynuowany


GP - 17 lut 2020 13:35


14 lutego Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego i 17 powiatowych urzędów pracy z regionu podpisały porozumienie na realizację programu „Praca dla Pomorzan."

Jak zaznaczają władze regionalne, w 2020 r. przystąpiły do niego wszystkie powiaty, co w skali kraju jest wyjątkową sytuacją. Jest to również odpowiedź na coraz większy niedobór pracowników oraz problemy pracodawców z pozyskiwaniem wykwalifikowanych kadr w całym województwie pomorskim.

Program ma zwiększyć szanse 711 Pomorzan na podniesienie swoich kompetencji, zdobycie doświadczenia zawodowego i znalezienie pracy, a w konsekwencji - poprawę swojej sytuacji życiowej.

Czytaj też: Praca na Pomorzu: Pracownicy tych zawodów będą najbardziej poszukiwani

 

Osoby, które wezmą udział w programie, mogą skorzystać ze szkoleń, a także spróbować swoich sił w wybranym zawodzie w trakcie płatnego stażu. Dla tych, którzy chcą rozwijać własny biznes i mają do tego predyspozycje, proponowane są dotacje na założenie działalności gospodarczej. Wśród form pomocy oferowanych uczestnikom programu jest także refundacja stanowisk pracy, prace interwencyjne oraz wsparcie mobilności, czyli bon na zasiedlenie i zwrot kosztów dojazdów.

Najczęściej wybieraną formą wsparcia były szkolenia. Skorzystało z nich ponad 220 osób, najwięcej w powiecie puckim, gdańskim i bytowskim. (fot. materiały prasowe) Najczęściej wybieraną formą wsparcia były szkolenia. Skorzystało z nich ponad 220 osób, najwięcej w powiecie puckim, gdańskim i bytowskim. (fot. materiały prasowe)

Od 2018 r. Samorząd Województwa Pomorskiego przeznaczył na realizację „Pracy dla Pomorzan” łącznie 14 mln złotych. W ubiegłym roku, dzięki 5 mln zł, z programu skorzystało ponad 1050 osób. Efektywność zatrudnieniowa programu wyniosła 66 proc.

Najczęściej wybieraną formą wsparcia były szkolenia. Skorzystało z nich ponad 220 osób, najwięcej w powiecie puckim, gdańskim i bytowskim. Środki na prowadzenie działalności gospodarczej najczęściej dotyczyły modułu związanego z branżami kluczowymi dla regionu. W ubiegłym roku najwięcej dotacji na założenie własnej działalności zostało przekazanych w powiecie gdańskim. W sumie na otwarcie swojej firmy zdecydowało się 48 osób w całym województwie. Staże cieszyły się największą popularnością w Gdyni, Słupsku i Chojnicach. W całym regionie skorzystało z nich niemal 200 osób.

„Praca dla Pomorzan” ma na celu wspierać aktywizację zawodową osób bezrobotnych poprzez dostosowanie ich kompetencji zawodowych do wymagań współczesnego rynku pracy. Uczestnikami Programu będą w szczególności bezrobotni w wieku 30-50 lat, pochodzący z obszarów wiejskich, bez kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, których udział w strukturze bezrobocia województwa pomorskiego jest najwyższy.

Program jest realizowany w pięciu modułach tematycznych. Taka forma daje możliwość elastycznego reagowania przez powiatowe urzędy pracy na zróżnicowane problemy lokalnych rynków pracy.

Pierwszy związany jest z tradycją i dziedzictwem kulturowym Pomorza, kolejne to: branże kluczowe dla regionu, kompetencje i kwalifikacje zawodowe, wyrównywanie szans oraz zielona gospodarka. Ostatni ma związek ze zmianami klimatycznymi, które nie omijają także Pomorza, i wynika z potrzeby inicjowania działań takich jak np. prace interwencyjne w momencie wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że skutki klęsk żywiołowych mogą być likwidowane nawet przez 2-3 lata od ich wystąpienia, stąd potrzeba wyodrębnienia takiego modułu.www.pulshr.pl | 25-05-2020 16:15:51