Opolski ZUS podpisze umowy ze 180 firmami na poprawę warunków BHP


PAP/RAF - 16 lut 2020 16:18


Opolski ZUS podpisze umowy ze 180 firmami z terenu województw opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego na dofinansowanie projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa i higieny pacy - powiedział Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS w Opolu.

Umowy, które podpisze opolski ZUS ze 180 firmami działającymi w trzech województwach śląskich, są efektem konkursu ogłoszonego przez ubezpieczyciela latem ubiegłego roku. Przedsiębiorcy mogli ubiegać się o dofinansowanie przez ZUS projektów mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa pracy. Na ten cel w skali całego kraju przygotowano 76 mln złotych, które zostaną podzielone wśród tysiąca beneficjentów.

Jak powiedział Sebastian Szczurek, opolski oddział ZUS przyjął 487 wniosków z firm makroregionu południowo-zachodniego. Po ich weryfikacji i ocenie w najbliższych dniach umowy zostaną podpisane ze 180 firmami. Oprócz podpisania umów między ZUS a pracodawcami, specjaliści z ZUS będą na bieżąco omawiać szczegóły realizowanych inwestycji. Przyznane dotacje będą mogły być wykorzystane m.in. na zakup sprzętu i urządzeń służących zmniejszeniu negatywnych warunków pracy na już istniejących stanowiskach.

Czytaj też: MF: Nowe możliwości w usłudze Twój e-PIT

ZUS uzależnił poziom dofinansowania od wielkości przedsiębiorstwa, mierzonego liczbą pracowników, za których pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Maksymalną wartość dofinansowania określono na 500 tys. zł. Mikroprzedsiębiorstwa, czyli te zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogły liczyć na 90 procentowe dofinansowanie zakładanej wartości projektu (do 140 tys. zł). Małe firmy, zgłaszające od 10 do 49 osób, mogły się starać o 80 procentowe dofinansowanie szacowanej wartości projektu (do 210 tys. zł). Przedsiębiorstwa średnie - zatrudniające do 249 osób - na 60 procent (do 340 tys. zł). Natomiast zakłady pracy, które deklarują opłacanie składek w ZUS za więcej niż 250 pracowników mogły wnioskować o sfinansowanie nominalnej wartości projektu na poziomie 20 procent (do 500 tys. zł).

Rzecznik opolskiego ZUS zaznaczył, że liczba beneficjentów konkursu może się zwiększyć. Będzie to uzależnione od finansów, którymi będzie dysponował Zakład m.in. z niezrealizowanych projektów. W tym roku ubezpieczyciel wprowadza bezpłatne szkolenia, w trakcie których przedsiębiorcy dowiedzą się o zasadach i kryteriach otrzymania wsparcia finansowego na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy swoich pracowników. Terminy szkoleń są dostępne na stronie internetowej ZUS.

Jak przypomina organizator konkursu, na dofinansowanie mogły liczyć pomysły tych firm i przedsiębiorstw, które na bieżąco regulowały zobowiązania w ZUS czyli nie zalegały z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wnioskodawca nie mógł być w stanie upadłości lub w procesie likwidacji.www.pulshr.pl | 27-05-2020 10:41:23