Koszty pracy, rekrutacja i prawo podatkowe wyzwaniami dla pracodawców na 2020 rok


KM - 13 lut 2020 12:00


W 2020 roku firmy będą się mierzyć przede wszystkim ze wzrostem kosztów pracy oraz trudnościami w rekrutacji i utrzymaniu pracowników. Dużym wyzwaniem mogą być także kolejne zmiany prawa podatkowego w trakcie roku.

Rosnące koszty pracy to zdaniem pracodawców jedno z największych wyzwań jakie czeka ich w 2020 roku. Rok wcześniej jako duże lub bardzo duże wyzwanie postrzegało je 54 proc. firm. W 2020 roku to już blisko 80 proc. (78 proc.)

Podobnie jest w przypadku rekrutacji pracowników. W 2020 roku jako trudny lub bardzo trudny obszar ocenia ją 80 proc. badanych (rok wcześniej 70 proc.)

- Coraz bardziej konkurencyjny rynek znacząco wpływa na wzrost oczekiwań kandydatów, często nieadekwatnych do posiadanych kwalifikacji. To z kolei przekłada się na dalsze zwiększanie kosztów pracy i w rezultacie może zagrażać stabilności biznesu – mówi Magdalena Aleksandrowicz, CEO Contract Administration na Polskę, Czechy i Słowację.

Dla 74 proc. wyzwaniem będzie także utrzymanie obecnych pracowników. To blisko 30 proc. więcej niż w 2019 roku.

Przepytani pracodawcy wskazują również na problemy z zaangażowaniem pracowników, szczególnie w grupie najmłodszych osób.

 

Problematyczne zmiany w prawie

Przepytane firmy obawiają się także częstych zmian prawa pracy i prawa podatkowego.

- W 2019 roku mieliśmy wyjątkowo dużo nowych regulacji, do których pracodawcy musieli dostosować się w stosunkowo krótkim czasie. Dla firm często wiąże się to ze znacznym nakładem pracy, koniecznością aktualizacji wewnętrznych procedur i systemów informatycznych. Dużą trudność sprawiają pojawiające się niejasności w przepisach – tłumaczy Magdalena Wilkoszewska z TGC Corporate Lawyers.

PPK na nie

Badanie „Wyzwania pracodawców 2020” pokazało również, które spośród wprowadzonych w 2019 roku zmian w prawie są najlepiej ocenianych przez pracodawców. Znalazło się wśród nich zwiększenie ochrony osób zatrudnionych przez dyskryminacją, mobbingiem i nierównym zachowaniem (68 proc. ocen bardzo dobrych i dobrych). Dobrze i bardzo dobrze postrzegane przez firmy jest także rozszerzenie uprawnień dotyczących urlopów macierzyńskich (62 proc.), wprowadzenie zerowej stawki podatku dla pracowników poniżej 26 roku życia (40 proc.) i zwiększenie kosztów uzyskania przychodów (38 proc.).

Najniżej ocenione zostało wprowadzenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Aż 42 proc. respondentów postrzega tę zmianę negatywnie.

- Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych nałożyło na firmy dużą liczbę nowych obowiązków, przede wszystkim w obszarze naliczania płac i bieżącej wymiany dokumentów z instytucjami zarządzającymi PPK w firmie. Na bazie naszych doświadczeń obserwujemy, że ten obszar cały czas sprawia wiele trudności największym firmom, które wdrożyły program w zeszłym roku. Teraz przed tym wyzwaniem stają średnie firmy, które obowiązek wprowadzenia PPK objął w 2020 roku – mówi Elżbieta Miękus, dyrektor operacyjny Contract Administration na Polskę, Czechy i Słowację.

Cudzoziemcy i automatyzacja wyzwaniem w 2020

W 2020 roku częściej niż rok wcześniej pracodawcy będą się mierzyć z automatyzacją procesów kadrowo-płacowych, problem ten w żadnym stopniu nie będzie dotyczył zaledwie 12 proc. badanych.

34 proc. firm podkreśla, że dużym lub bardzo dużym wyzwaniem będzie zatrudnianie cudzoziemców. Tu, jak podkreślają specjaliści rynku pracy, niezbędne będzie wprowadzenie zmian w procedurze zatrudniania cudzoziemców.

- Przedsiębiorcy wciąż napotykają na bariery administracyjne przy formalizacji zatrudnienia pracowników z zagranicy. Szczególnie uciążliwy jest długi czas oczekiwania na zezwolenia na pracę cudzoziemca. Obawy o wypychanie rodzimych pracowników z rynku przez cudzoziemców okazały się nieuzasadnione. W związku z problemami demograficznymi i brakiem rąk do pracy istnieje duże zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców, nie tylko naszych sąsiadów ze Wschodu, ale i z krajów azjatyckich. Należy więc dążyć do wypracowania polityki migracyjnej, która będzie uwzględniała sytuację na rynku pracy, a w szczególności problemy kadrowe - wyjaśnia Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka Pracodawców RP ds. prawa pracy.  

Przeczytaj więcej: Regulacje prawne rynku pracy do zmiany. Tych oczekuje się najbardziej w 2020 roku

Badanie „Wyzwania pracodawców 2020”, zostało zrealizowane na przełomie 2019 i 2020 roku przez Contract Administration i TGC Corporate Lawyers wśród małych, średnich i dużych firm, na grupie respondentów z działów HR, finansów, członków zarządów i innych.www.pulshr.pl | 27-05-2020 18:37:11