Rewolucja w urlopach rodzicielskich w Danii


GP - 10 lut 2020 17:34


Ojcowie w Danii mają prawo do co najmniej ośmiotygodniowego płatnego urlopu ojcowskiego na pierwsze dziecko w ramach nowego porozumienia zawartego przez Duńską Konfederację Przemysłu oraz centralę związków zawodowych, grupująca organizacje pracownicze w przemyśle.

W myśl przyjętego porozumienia, okres płatnego urlopu rodzicielskiego zostaje wydłużony z 13 do 16 tygodni. Pięć tygodni przyznaje się matkom, a osiem ojcom. Decyzję o sposobie podziału pozostałych trzech tygodni pozostawiono rodzicom.

Czytaj też: Prawie dwie trzecie Polaków planuje wyjechać w tym roku na urlop

Jak przekonywała reprezentująca stronę pracodawców Lars Sandahl Sorensen, rozwiązania zapewnią bardziej sprawiedliwe zarządzanie urlopem rodzicielskim w duńskim przemyśle.

Porozumienie obejmuje około 6000 zakładów pracy i będzie obowiązywać do marca 2023 r. Stanowi podstawę do dalszych ustaleń z konkretnym pracodawcą. W Danii możliwy jest nawet roczny urlop w związku z narodzinami dziecka, nie w pełni jednak płatny. Wszystko zależy jednak od indywidualnych porozumień z pracodawcą. www.pulshr.pl | 10-08-2020 06:50:10