Większość lekarzy i farmaceutów deklaruje chęć współpracy


RynekAptek.pl/RAF - 8 lut 2020 20:42


W polskich jednostkach służby zdrowia farmaceuci aptek szpitalnych nie świadczą usługi farmacji klinicznej. Istnieje jednak wola i chęć takiej współpracy ze strony zarówno lekarzy, jak i farmaceutów - wskazuje prof. dr hab. Franciszek Główka z UM w Poznaniu.


- Przygotowanie gruntu do tworzenia naturalnej potrzeby współpracy farmaceutów z lekarzami i innymi przedstawicielami zawodów medycznych powinno odbywać się już na wczesnym etapie studiów, co podkreślają przedstawiciele samorządu lekarskiego i doświadczeni nauczyciele akademiccy, przede wszystkim amerykańscy, pełniący jednocześnie obowiązki farmaceuty klinicznego - tłumaczy prof. Franciszek Główka w felietonie opublikowanym przez Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską.

W jego ocenie, z uwagi na zmieniającą się rzeczywistości świata, w którym globalizacja obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia, nie jest możliwe w dłuższym przedziale czasowym utrzymanie tradycyjnego modelu leczenia.

Czytaj też: Teoria, że "magister odpowiada za technika" jest słowną fantazją

- Wzrasta świadomość, że tylko zespołowe działanie przynoszą efekty w zakresie wyleczenia chorych czy poprawienia ich warunków zdrowotnych. Nie dziwią zatem wyniki badań przeprowadzone w szpitalach Wielkopolski na reprezentatywnej grupie lekarzy i farmaceutów, które wykazały że około 88% lekarzy i 90% farmaceutów wyraża chęć współpracy. Największa płaszczyzna, na której lekarze chcą współpracować z farmaceutami, to wspólna analiza farmakoterapii. Chęć współpracy w tym zakresie zadeklarowało 71% lekarzy i 85% farmaceutów. Jest to bardzo dobra wiadomość, świadcząca o dużej otwartości lekarzy i w jeszcze większym stopniu farmaceutów na współpracę, w przyszłości w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych. Można podsumować, że z pewnością jest dobra wola i chęć współpracy z obu stron - podkreśla profesor.

Cały artykuł czytaj tutajwww.pulshr.pl | 05-04-2020 06:45:30