Tomasz Krummel w zarządzie Fresenius Nephrocare Polska


GP - 29 sty 2020 10:55


Rada nadzorcza Fresenius Nephrocare Polska powołała Tomasza Krummela na stanowisko członka zarządu spółki. Po ponad 30 latach pracy z zarządem i firmą pożegnała się Teresa Dryl-Rydzyńska. Przeszła na emeryturę.

Wejście Tomasza Krummela do zarządu stanowi uzupełnienie składu kierownictwa. Zarząd ponownie będzie obejmował trzy osoby. Obok Krummela w zarządzie są: prezes Tomasz Prystacki i wiceprezes Marcin Mariak.

Tomasz Krummel z firmą Fresenius Nephrocare Polska związany jest od 12 lat. Swoją pracę zaczynał na stanowisku dyrektora operacyjnego, zarządzającego siecią stacji dializ w regionie południowym. W 2012 r. został powołany do reprezentacji spółki jako prokurent. Obecnie nadal odpowiada za obszary związane z rozwojem i zarządzeniem pionem operacyjnym firmy, a także nadzoruje dział IT.

 - Moim celem jest wykorzystanie kompetencji i doświadczenia w pracy w firmie do jak najlepszego jej działania i dalszego rozwoju - powiedział Krummel komentując wejście do zarządu.

Tomasz Krummel jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Poza tym ukończył studia podyplomowe z Zakresu zarządzania placówkami służby zdrowia, studia menedżerskie executive MBA, a także wiele kursów związanych zarządzaniem ochroną zdrowia.

- Wkład Tomasza Krummela w naszą organizację od zawsze był bardzo widoczny i znaczący. Awans i wejście w skład zarządu firmy to uznanie jego dotychczasowej pracy i moje osobiste przekonanie, że zaangażowanie, wiedza i przywiązanie Tomasza do jak wysokich standardów pracy pozwolą nam na dalszy rozwój działalności i jej jakości, którą będzie odczuwalna zarówno dla pacjentów, jak i pracowników - powiedział Tomasz Prystacki, prezes Fresenius Nephrocare Polska.

 

 www.pulshr.pl | 01-06-2020 01:24:48