CSR na przykładzie LPP. Wsparcie otrzymało ponad 100 organizacji


GP - 24 sty 2020 14:05


W 2019 r. Fundacja LPP wsparła przeszło 100 organizacji. Przekazała za ich pośrednictwem potrzebującym darowizny rzeczowe oraz pieniężne o wartości ponad 2,8 mln złotych.

Spółka LPP od dwóch dekad angażuje się w działalność charytatywną, w ramach której dotąd przekazała na rzecz potrzebujących ponad 22 miliony złotych. Beneficjentów pomocy LPP znajdziemy w całej Polsce.

Od grudnia 2017 r. działalność dobroczynna firmy kontynuowana jest pod egidą Fundacji LPP powołanej by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, realizować działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska oraz wspierać potrzebujących z najbliższego sąsiedztwa firmy na Pomorzu i w Małopolsce.

- Szczególnie koncentrujemy się na pomocy młodzieży i dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - podkreśla Sławomir Ronkowski, wiceprezes zarządu Fundacji LPP i dyrektor komunikacji LPP. Przypominał on, że tylko na ten cel przeznaczyliśmy w ubiegłym roku ponad 320 tysięcy złotych. - W ramach tych środków między innymi zorganizowaliśmy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży na Pomorzu i w Małopolsce, ufundowaliśmy stypendia podopiecznym Funduszu Dzieci Osieroconych i doposażyliśmy domy dla dzieci oraz schroniska dla osób bezdomnych.

Główni partnerzy, których Fundacja wspiera w tym zakresie to m.in. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Fundacja Rodzinny Gdańsk, Towarzystwo Nasz Dom Krakowskie Domy Dla Dzieci, Fundacja Hospicyjna (realizująca Fundusz Dzieci Osieroconych), Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” czy Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”.

Czytaj też: Oto jakie będą trendy w CSR w 2020 r.

Przykładowo, w So Stay Hotel, w którym swoją pierwszą pracę i cenne doświadczenie zawodowe zdobywają wychowankowie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, przeprowadzona została rearanżacja części restauracyjnej z pomocą grafików i architektów LPP.

- W 2018 roku uruchomiliśmy zbiórkę ubrań w salonach Reserved, a w 2019 poszerzyliśmy program o kolejne salony marek Mohito i House - wyjaśnia Anna Miazga, wiceprezes Fundacji LPP (fot. pixabay.com) - W 2018 roku uruchomiliśmy zbiórkę ubrań w salonach Reserved, a w 2019 poszerzyliśmy program o kolejne salony marek Mohito i House - wyjaśnia Anna Miazga, wiceprezes Fundacji LPP (fot. pixabay.com)

 Wśród projektów kierowanych do osób bezdomnych i potrzebujących w całym kraju, ważny jest również program wykorzystywania odzieży używanej, który łączy pomoc z dbałością o środowisko.

- W 2018 roku uruchomiliśmy zbiórkę ubrań w salonach Reserved, a w 2019 poszerzyliśmy program o kolejne salony marek Mohito i House - wyjaśnia Anna Miazga, wiceprezes Fundacji LPP i ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP. - W ten sposób już w ponad pięćdziesięciu salonach LPP zlokalizowanych w większości dużych miast w Polsce klienci mogą zostawiać ubrania z dowolną metką, z których już nie będą korzystać. Zgromadzone w ubiegłym roku blisko 3 tony odzieży trafiły do podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, prowadzącego noclegownie dla osób bezdomnych w całej Polsce.

Kolejnym równie istotnym obszarem działalności Fundacji jest ochrona zdrowia. Na ten cel w 2019 r. przeznaczono ponad 400 tysięcy złotych. Środki wykorzystano m.in. na remont poczekalni Nocnej Opieki Chorych Szpitala Dziecięcego w Gdańsku, zakup specjalistycznych łóżek dla Oddziału Hematologii Dziecięcej gdańskiego UCK, czy ozdabianie korytarza Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci w szpitalu Copernicus w Gdańsku.

Na wsparcie Fundacji mogli również liczyć czworonożni przyjaciele ze schronisk OTOZ ANIMALS na Pomorzu czy Fundacji Animals Pura Vida i Fundacji Straż Obrony Praw Zwierząt w Borku z okolic Krakowa, które zmagały się ze skutkami powodzi.

 www.pulshr.pl | 02-06-2020 13:02:32