Portugalia. Związkowcy nie chą europejskiej płacy minimalnej


GP - 23 sty 2020 16:10


23 stycznia pracownicy i związkowcy w Lizbonie wystosowali sprzeciw wobec propozycji europejskiej płacy minimalnej. Takie stanowisko poparły trzy z czterech portugalskich central związkowych, w tym największa - CGTP.

Stanowisko portugalskich związków zawodowych pojawiło się po tym, jak 14 stycznia pomysł europejskiej płacy minimalnej skierowała do konsultacji społecznych Komisja Europejska. W ocenie związkowców takie rozwiązania powinny być rozstrzygane przez państwa członkowskie.

- To potencjalnie bardzo niebezpieczna propozycja - powiedział portugalskiej agencji lusa.pt António Saraiva z konfederacji CIP, która sprzeciwia się propozycji. W jego ocenie to pierwszy przypadek w historii, kiedy Komisja Europejska rozważa tak bezpośrednie działanie w kwestii płac. Saraiva przypominał, że różnorodność europejskich uwarunkowań gospodarczych przemawia za tym, by regulowanie płacy minimalnej pozostało w gestii poszczególnych stolic.

Związkowcy przypominają, że na mocy traktatów stanowiących Unię Europejską Komisja nie ma narzędzi wpływania na płacę.

Sprzeciw wobec propozycji KE poparła w Portugalii także Konfederacja Turystyczna. Jej przedstawiciel Francisco Calheiros stwierdził, że Europa ma poważniejsze problemy niż płace.

Jedyny pozytywny dla Komisji Europejskiej głos w Lizbonie popłynął z centrali związkowej UGT, której członek Carlos Silva wyraził względne poparcie dla pomysłu. Jego zdaniem zapewnienie płacy minimalnej we wszystkich krajach Unii to dobry pomysł, ale i on oczekuje, że wysokość takiej płacy będą ustalać kraje członkowskie. I w jego ocenie zbyt wiele zależy od gospodarki firm i rzeczywistości społecznej danego kraju.

Czytaj też: Płaca minimalna. W tym rankingu jesteśmy najlepsi

Komisja Europejska nazywa proponowany i konsultowany pomysł "sprawiedliwą płacą minimalną" dla pracowników w całej Wspólnocie. Jak jednak zaznacza, nie chodzi o wprowadzenie równego wynagrodzenia podstawowego we wszystkich państwach członkowskich.

- W nadchodzących latach zmianie ulegnie życie zawodowe milionów Europejczyków. Musimy podjąć działania, aby pozwolić na pozytywny rozwój siły roboczej w przyszłości - argumentował w połowie stycznia, po posiedzeniu Komisji Europejskiej w Strasburgu, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit. - Musimy nadal dążyć do zapewnienia najwyższych norm na rynkach pracy, aby wszyscy Europejczycy mogli żyć godnie i realizować swoje ambicje.

Komisja zwróciła się do wszystkich państw, regionów i partnerów UE o przedstawienie swoich opinii dotyczących kierunku działań oraz planów odnośnie realizacji celów europejskiego filaru praw socjalnych. Obejmuje on 20 zasad i praw mających znaczenie dla funkcjonowania rynków pracy oraz systemów opieki społecznej w Europie.

W Portugalii płaca minimalna w 2020 roku wynosi 635 euro.www.pulshr.pl | 26-05-2020 12:13:55