35 dni urlopu, ale nie tylko. OPZZ wyznaczyło cele na 2020 r.


GP - 22 sty 2020 10:45


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) wyliczyło, o co chce walczyć w nadchodzących miesiącach. Organizacja stawia sobie za cel m.in.: wydłużenie urlopu wypoczynkowego, czy prawo do 2 wolnych niedziel w okresie 4 tygodni dla pracowników.

OPZZ na swoich stronach Internetowych wyliczyło dokładnie, co chce osiągnąć w tym roku. Cele opublikowano 21 stycznia. Po pierwsze centrala związkowa chce zwiększenia kontroli i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w związku z samozatrudnieniem zastępującym umowy o pracę. Po drugie stawia sobie za cel wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni w roku kalendarzowym. Trzecim celem OPZZ jest zagwarantowania wszystkim pracownikom, nie tylko wybranym grupom zawodowym pracujących w określonej branży, prawa do 2 wolnych niedziel w okresie 4 tygodni. W końcu czwartym celem jest wdrożenie rozwiązań prawnych, umożliwiających starszym pracownikom aktywne uczestnictwo na rynku pracy i pozostanie na nim do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Ten ostatni cel OPZZ rozpisuje na dodatkowe. Chce wprowadzić przerwę w pracy wliczaną do czasu pracy oraz wymóg uzyskania zgody starszego pracownika na pracę w godzinach nadliczbowych.

Czytaj też: Szefowa OZZPiP: porozumienie z ministrem zdrowia może zostać zerwane

Dalej czytamy, że OPZZ chce w systemie prawa pracy umowy mentorskiej. Ta postulowana forma nowej relacji w Kodeksie pracy miałaby nagradzać starszych pracowników za przekazywanie wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności młodszym.

W końcu OPZZ chce wprowadzenia rozwiązań, które ułatwią zatrudnianie starszych osób poprzez: zwolnienie pracodawcy ze składek od tych osób na rzecz Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, możliwość uzyskiwania zwrotu kosztów szkoleń lub ich części, na które wysyłani byliby starsi pracownicy, możliwość dofinansowania inwestycji i udogodnień służących starszym pracownikom w zakładzie pracy.www.pulshr.pl | 25-05-2020 17:10:26