Lekarze stażyści dostaną podwyżki


Infodent24/RAF - 17 sty 2020 9:06


Zmianie z mocą od 1 stycznia 2020 r. ulegnie wysokość wynagrodzenia zasadniczego stażystów lekarzy i lekarzy dentystów: z 2 509 zł brutto do wysokości 2 600 zł brutto w okresie od 1 stycznia 2020 r. 31 marca 2020 r. oraz 2700 zł brutto od 1 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie w przypadku lekarzy stażystów, którzy ukończyli staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty po 31 grudnia 2019 r., a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wynagrodzenie zostanie wyrównane ze środków przekazanych na ten cel, na podstawie porozumienia, przez marszałka województwa jednostce, która zatrudniała tych lekarzy.

Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2020 r.

Zmiana tego rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. poz.1778).

Cały artykuł czytaj tutajwww.pulshr.pl | 02-06-2020 13:00:27