Znasz się na zamówieniach publicznych? Tu specjalista jest pilnie poszukiwany


KM - 16 sty 2020 13:33


Zamawiających czekają spore zmiany związane z wejściem w życie elektronizacji przetargów oraz nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie dziwi dlatego zapotrzebowanie na nowych pracowników. 61 proc. instytucji organizujących przetargi publiczne poszukuje nowych pracowników.

Zmierzch pracownika "analogowego"

Zmiany, jakie czekają pracowników zajmujących się własnie tą częścią administracji, mocno wiążą się z koniecznością pracy z nowymi rozwiązaniami np. z portalami e-usług. To duże wyzwanie przede wszystkim dla "analogowych pracowników", przyzwyczajonych do tradycyjnej formy organizowania przetargów. 

Jak podkreśla Magdalena Szmalec ze specjalizującej się w usługach doradczych oraz rozwiązaniach informatycznych platformy Marketplanet, zmiany niosą za sobą wiele pozytywnych skutków. 

- Zmiany technologiczne wymuszone przez elektronizację wcale nie muszą utrudniać życia pracownikom. Przeciwnie – dobrze zaprojektowane narzędzia informatyczne pomagają w codziennych obowiązkach, przeprowadzają bezproblemowo przez proces e-przetargu, wspierają w tworzeniu postępowania, dbają o bezpieczeństwo danych i dostarczają niezbędnych raportów w przypadku urzędowych kontroli - podkreśla Magdalena Szmalec.

Przeczytaj: Rotacja w firmach maleje. Pracownicy z niepewnością spoglądają w przyszłość

Nowe zadania, nowe potrzeby

Pracowników działów zamówień publicznych czeka wiele nowości i sporo pracy. Na pewno w przystosowaniu się do zmian pomogą im szkolenia oraz nowelizacja wewnętrznych procedur i regulaminów.

- Regularnie prowadzimy praktyczne warsztaty dla organizacji publicznych, przybliżające zagadnienia nowego prawa oraz możliwości narzędzi informatycznych. Widzimy, że wprowadzane przepisy budzą bardzo wiele pytań i wątpliwości. Zaplecze prawnicze natomiast sprawia, że zamawiającym łatwiej zrozumieć zawiłości ustawy i dostrzec korzyści, jakie płyną z jej wprowadzenia – podkreśla Magdalena Szmalec z Marketplanet.

Zmiany w prawie to szansa dla nowych pracowników. 61 proc. zamawiających, którzy wzięli udział w badaniu podkreśla konieczność zwiększenia zatrudnienia. Jednocześnie 59 proc. zamawiających zaznacza, że ma problemu z przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych.

Kto ma największe szanse na prace? Ankietowani przyznają, że najwyżej cenionymi kompetencjami w działach zakupów są te prawnicze, a także organizacyjne i technologiczne.

źródło: Raport na temat rynku pracy w zamówieniach publicznych źródło: Raport na temat rynku pracy w zamówieniach publicznych

Najwyższe średnie zarobki brutto (4 754 zł) osiągają zamawiający z województwa mazowieckiego. Najniższe średnie zarobki brutto (3 121 zł i 3 122 zł) otrzymują zamawiający w województwach świętokrzyskim i podkarpackim. Jak pokazuje raport, w 2019 roku zdarzały się przypadki pracowników zamawiających pracujących za płacę minimalną (2 250 zł brutto w 2019 r.).

źródło: Raport na temat rynku pracy w zamówieniach publicznych źródło: Raport na temat rynku pracy w zamówieniach publicznych

 

Pracownicy liczyć mogą także na benefity pozapłacowe. Jak pokazuje raport do najpopularniejszych należą: szkolenia (27 proc.), karty sportowe (11 proc.) oraz ubezpieczenia na życie i służbowy telefon (po 10 proc.).

Badanie zwróciło uwagę na kwestię pracy po godzinach. Z badania wynika, iż pracownicy 37 proc. zamawiających zmuszeni są do brania nadgodzin kilka razy w roku. 25 proc. zdarza się to kilka razy w miesiącu, a 17 proc. kilka razy w tygodniu. 17 proc. ankietowanych nadgodziny nigdy się nie zdarzają. 4 proc zamawiających bierze nadgodziny każdego dnia.

Pracownicy aż 57 proc. zamawiających nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za nadgodziny w pracy. Osoby zatrudnione u 10 proc otrzymują wynagrodzenie pieniężne a 33 proc. pracodawców oferuje swoim pracownikom inne korzyści w postaci dodatkowych dni urlopowych lub możliwości krótszej pracy w innych dniach. 

Wykonawcy także szukają

Problem ze znalezieniem pracowników mają także wykonawcy. Jak wynika z badania problem z rekrutacją ma 34 proc. ankietowanych wykonawców. Jako powód ankietowani wskazywali głównie brak odpowiednio wykształconej i doświadczonej kadry.

Największe wynagrodzenie czeka na pracowników w województwie mazowieckim, średnio 5 025 złotych. Najmniej zarabia się w województwach podkarpackim (3 776 zł), świętokrzyskim (3 930 zł) oraz opolskim (3 939 zł)

źródło: Raport na temat rynku pracy w zamówieniach publicznych źródło: Raport na temat rynku pracy w zamówieniach publicznych

13 proc. ankietowanych bierze nadgodziny w pracy kilka razy w roku. 29 proc. zdarza się to kilka razy w miesiącu a 34 proc. kilka razy w tygodniu. 12 proc. ankietowanych bierze nadgodziny codziennie.

Niestety, pracownicy aż 51 proc. wykonawców nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia za nadgodziny w pracy. 13 proc. otrzymuje wynagrodzenie pieniężne a 36 proc. wykonawców inne korzyści w postaci dodatkowych dni wolnych od pracy.

Szansa dla specjalistów

Zmian w prawie jest dużo i oznaczają one wprowadzenie nowych zadań i obowiązków. Największe dotyczą obowiązku publikacji z biuletynach zamówień oraz na stronach zamawiającego ogłoszeń dotyczących organizacji przetargów o wartości już powyżej 50 tysięcy zł. 

- To duża zmiana, dotykająca większości „dużych" zamawiających, którzy dotychczas udzielanie zamówień nieobjętych ustawą Pzp powierzali komórkom merytorycznym i którzy udzielają wiele zamówień o wartości powyżej 50 tysięcy a mniejszej niż 130 tysięcy. W sytuacji, w której dla tych zamówień wymagane jest generowanie sformalizowanego ogłoszenia, stosowanie regulacji, rozwiązań i zasad z postępowań przetargowych, trudno będzie pozostawić udzielanie tego typu zamówień w różnych komórkach - tłumaczy Marcin Stańczak, st. specjalista ds. zamówień publicznych w Centrum Nauki Kopernik.

Przeczytaj: Mediacje i ugody w przetargach będą łatwiejsze

– Obowiązek dotyczy zamówień o wartości powyżej tzw. progów unijnych, ale reguła efektywności dotyczy wszystkich zamówień. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia powinien dokonać m.in. oceny opłacalności, zasadności wydatkowania środków publicznych. Z dokonanej oceny może np. wynikać, że bardziej opłacalne ekonomicznie, ale i jakościowo będzie nabycie np. nowego urządzenia, aplikacji lub oprogramowania, niż naprawianie bądź aktualizacja już posiadanego. W mojej ocenie zaproponowane rozwiązania w nowej ustawie to pozytywne zmiany – dodaje Marcin Stańczak.

Urząd na miarę XXI wieku

Elektronizacja nie jest niczym nowym dla specjalistów ds. zamówień publicznych.Przetargi w e-przestrzeni obowiązują już od 2018 roku. Dotyczyły one jednak postępowań o wartości powyżej progów unijnych. 

Od 1 stycznia 2021 roku dotknie postępowań o  udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne. www.pulshr.pl | 27-05-2020 11:33:21