„Nie” dla rządowych zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty


Infodent24/RAF - 11 sty 2020 15:04


Prezes NRL pisze list do koleżanek i kolegów z korporacji zawodowej, w którym wyjaśnia stan prac nad zmianami w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i fakt, że na zmiany te mnie ma zgody Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Koleżanki i Koledzy,

informuję, że na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa w tym kształcie trafi do prac parlamentarnych.

W swoim pierwotnym założeniu ustawa ta miała konsumować wysiłek wielu lekarzy, pracujących w ramach powołanego przez Ministra Zdrowia zespołu, a następnie wysiłek członków Naczelnej Rady Lekarskiej, którzy opracowali model istotnych - i zarazem potrzebnych - zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów. Z niekrytym żalem muszę poinformować, że zarówno tryb prac nad tym projektem ustawy, jak i jego obecna treść dalekie są od tego, czego oczekiwaliśmy.

Czytaj też: NRL apeluje o powołanie specjalnej podkomisji do projektu zmian ustawy o zawodzie lekarza

Cały artykuł czytaj tutajwww.pulshr.pl | 26-09-2020 06:22:16