Przekształcenie OFE w IKE. "Oddajemy Polakom ich pieniądze"


Karolina Markowska - 9 sty 2020 18:09


W swoim założeniu przekształcenie OFE w IKE pozwoli przekazać Polakom pieniądze zgromadzone przez nich w otwartych funduszach emerytalnych. Jest o co walczyć. W grze jest bowiem 162 mld zł. Projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne zajęli się dziś (9 stycznia) posłowie.

- Zakładamy, że IKE staną się dla Polaków powszechnym instrumentem oszczędzania na emeryturę. Łącznie z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wpisują się w jeden z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - wzmacniają finansowe zabezpieczenie przyszłych emerytów, a jednocześnie budują kapitał dla rozwoju i zwiększają możliwości inwestycyjne państwa - podkreślała po przyjęciu projektu przez rząd minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Projekt w Sejmie przedstawił minister Waldemar Buda.

- Zmiana jest korzystna dla obecnych członków OFE, choćby dlatego, że uzyskają oni prawo do pozostania w filarze kapitałowym aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Zgodnie z decyzją rządu ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2020 roku, a od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie stosownej deklaracji. Jej wzór, w rozporządzeniu, określi minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak podkreśla ministerstwo, wybór IKE nie będzie wymagał żadnych aktywności - środki zostaną przekazane automatycznie. Zgodnie z projektem ustawy ma to nastąpić 27 listopada 2020 roku. Z tym dniem Powszechne Towarzystwa Emerytalne obecnie prowadzące OFE staną się Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych prowadzącymi specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), w które przekształcą się dzisiejsze Otwarte Fundusze Emerytalne.

Prywatna własność

Projekt ustawy zakłada, że środki zgromadzone na kontach będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa.

Samo przejście z OFE na IKE ma być domyślne. Oszczędzający nie będzie musiał wykonywać żadnych dodatkowych czynności, nie będzie także musiał dostarczać dodatkowych dokumentów.

- Tą ustawą staramy się odbudować zaufanie obywateli do systemu emerytalnego. Oddajemy Polakom ich pieniądze – mówił podczas pierwszego czytania ustawy wiceminister Waldemar Buda.

Każdy będzie miał prawo do złożenia deklaracji i przeniesienia środków na indywidualne konto w ZUS. Wówczas taka osoba będzie gromadzić oszczędności emerytalne w całości w I filarze systemu emerytalnego.

Zgodnie z projektem automatycznie do ZUS przekazane zostaną pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny i w przypadku których, z uwagi na tzw. "suwak" (obecnie obowiązujące systematyczne przekazywanie pieniędzy uczestników OFE do ZUS, rozpoczynające się na 10 lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego), większość środków z OFE została już przekazana do ZUS.

Tak więc w ich przypadku na rachunkach w OFE zostały już niewielkie kwoty. Umożliwienie pozostawienia ich na IKE nie da dodatkowych zysków z uwagi na krótki czas potencjalnego inwestowania tych środków - napisano.

Odziedzicz oszczędności

Jak podkreśla ministerstwo, przekazane z OFE do IKE środki będą podlegały dziedziczeniu (w przeciwieństwie do tych w ZUS). Po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły zostać wypłacone w całości bądź w ratach i będą wówczas wolne od jakichkolwiek podatków.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Z tytułu przekształcenia wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE - równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS. Do jej zapłaty, w dwóch transzach (w 2020 i 2021 r.), będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS. Pierwsza transza środków z tytułu opłaty przekształceniowej zostanie przekazana przez SFIO do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 11 grudnia 2020 roku, druga - do dnia 31 października 2021 roku. Natomiast pieniądze osób, które wybiorą ZUS, trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. W zarządzanie tymi środkami zostanie włączony Polski Fundusz Rozwoju.

Prowadzące IKE specjalistyczne fundusze inwestycyjne powstałe z przekształcenia OFE, będą inwestowały na rynku kapitałowym z odpowiednim określeniem poziomu ryzyka. Stworzony zostanie także specjalny mechanizm przenoszenia aktywów do subfunduszu bardziej pasywnego, mniej podatnego na wahania rynku, w ciągu 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Na IKE nie będzie już przekazywana żadna część składki emerytalnej, natomiast każdy posiadacz IKE będzie mógł dobrowolnie do niego dopłacać i te dopłaty będą mogły być wycofane na dotychczasowych zasadach. Jedynie kwota pochodząca z OFE będzie zawsze "znaczona" i jej wypłata będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Projekt prac nad projektem ws. przeniesienia środków z OFE na IKE został przekazany do dalszych prac.

Przeczytaj: Pracodawcy pozytywnie o zmianach OFE. "IKE będą miały bezpieczniejszą strukturę oszczędności"www.pulshr.pl | 09-07-2020 01:04:34