Damian Kapitan prezesem Budimeksu Nieruchomości


Tomasz Elżbieciak - 8 sty 2020 16:10


Damian Kapitan objął funkcję prezesa i dyrektora naczelnego Budimeksu Nieruchomości - spółki w 100 proc. zależnej od największej grupy budowlanej w Polsce. Na tym stanowisku zastąpił Henryka Urbańskiego.

Przypomnijmy, że już na początku października 2019 r. informowano o złożeniu rezygnacji przez Urbańskiego ze skutkiem na koniec 31 grudnia 2019 r. - również z funkcji członka zarządu Budimeksu. Powodem rezygnacji było planowane przejście na emeryturę.

Jednak już wówczas informowano, że w drodze wewnętrznego konkursu w ramach grupy Budimex wyłoniono kandydata na stanowisko prezesa Budimeksu Nieruchomości w osobie Damiana Kapitana.

Wcześniej pełnił on rolę członka zarządu Budimeksu Nieruchomości i dyrektora pionu realizacji. Był również rekomendowany przez Henryka Urbańskiego do objęcia roli prezesa tej spółki.

Obecnie w zarządzie Budimeksu Nieruchomości zasiadają jeszcze Ewa Perkowska (dyrektor pionu handlowego), Ireneusz Ignaciuk (dyrektor pionu finansowego) Tomasz Franczewski (dyrektor pionu realizacji).

Budimex Nieruchomości jest obecny w największych miastach w Polsce - Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Trójmieście i Wrocławiu,. Od początku działalności firma wybudowała prawie 15 tys. mieszkań i lokali.

W środę podano również najnowsze informacje dotyczące sprzedaży mieszkań przez spółkę.

W czwartym kwartale 2019 r. Budimex Nieruchomości zawarł 369 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego w porównaniu z 398 umowami w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast w całym 2019 r. spółka zawarła 1655 umów wobec 1208 w 2018 r.

- Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w czwartym kwartale 2019 r. wyniosła 305 w porównaniu z 337 umowami zawartymi w czwartym kwartale 2018 r. W okresie I-XII 2019 r. spółka zawarła 1534 analogiczne umowy, w porównaniu z 1672 umowami zawartymi w roku poprzednim - podsumowano.www.pulshr.pl | 18-09-2020 13:29:38