Zatrudnienie specjalistów ze Wschodu będzie łatwiejsze? Trwają prace nad nowelą ustawy


RynekZdrowia/RAF - 5 sty 2020 7:59


Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty, nad którym pracował m.in. zespół pod kierunkiem dr Jarosława Bilińskiego, został skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów w piątek 3 stycznia.

Ustawa zakłada zmiany postulowane przez środowisko lekarskie, np. wynagrodzenie dla kierownika specjalizacji, który dziś pełni tę funkcję za darmo. Niektóre rozwiązania znacznie jednak odbiegają od tego, co przez rok wypracował zespół pod kierunkiem dr. Bilińskiego. Chodzi o dopisaną przez MZ możliwość przyznawania czasowego prawa wykonywania zawodu lekarzowi spoza Unii Europejskiej, który nie nostryfikował dyplomu w Polsce. Ma ono być przyznawane maksymalnie na 5 lat, ograniczone do określonych czynności zawodowych, obowiązywać w określonym miejscu. Przed podjęciem zatrudnienia lekarz z tytułem specjalisty spoza UE będzie obowiązany do przeszkolenia praktycznego trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy, którego program i liczbę godzin określi właściwa okręgowa rada lekarska. W praktyce decyzja ma należeć od dyrektora placówki, który może zatrudnić konkretnego lekarza, np. chirurga z dyplomem ukraińskim czy białoruskim. 

Cały artykuł czytaj tutajwww.pulshr.pl | 26-09-2020 07:32:44