Jakie wynagrodzenie zasadnicze lekarzy stażystów w I połowie 2020 r.


Infodent24/RAF - 4 sty 2020 16:42


Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego stażystów lekarza i lekarza dentysty odbywających staż podyplomowy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wynosi 2600 zł brutto.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty (przez lekarza stażystę należy rozumieć lekarza i lekarza dentystę odbywającego staż podyplomowy) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. poz. 1778), wynosi 2600 zł brutto. 

Czytaj też: Rezydenci zaskoczą protestem

W związku z faktem, iż rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. jest prawem powszechnie obowiązującym i powinno być stosowane do wszystkich pracowników, którzy zarabiają poniżej wskazanej w nim kwoty minimalnej, a rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.) ma w tym przypadku charakter pomocniczy, lekarz stażysta powinien mieć wypłacane wynagrodzenie w wysokości 2600 zł brutto począwszy od stycznia 2020 r.

Cały artykuł czytaj tutajwww.pulshr.pl | 18-09-2020 12:56:44