PPK - od 1 stycznia średnie firmy będą musiały zmierzyć się z tym wyzwaniem


jk/PAP - 30 gru 2019 12:00


Od 1 stycznia 2020 r. średniej wielkości firmy zaczną wprowadzać Pracownicze Plany Kapitałowe - wynika z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 osób.

Wkrótce, bo już od 1 stycznia 2020 r., do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dołączą średnie firmy, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników. Będzie to druga tura wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pierwsza - obejmująca największe przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 250 osób) zakończyła się 12 listopada 2019 roku. Do PPK przystąpiło w sumie 39 proc. z ok. 3 mln uprawnionych. Włącznie z uczestnikami Pracowniczych Programów Emerytalnych - jak wyliczył Polski Fundusz Rozwoju - partycypacja w PPK wyniosła 41 proc.

Druga tura ma objąć ok. 20 tys. przedsiębiorstw i zatrudnionych w nich ok. 2 mln pracowników. Jak informuje PFR - tzw. średnie firmy najpóźniej do 24 kwietnia 2020 muszą podpisać umowy o zarządzanie środkami z PPK z jedną z 20 uprawnionych do tego instytucji finansowych. Z kolei 11 maja 2020 roku mija termin podpisywania umów o prowadzenie PPK (umowa zawarta przez pracodawcę, w imieniu zatrudnionych).

W trzeciej turze do PPK mają przystąpić podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób. obowiązek ten dotyczy ok. 58 tys. firm, w których pracuje ok. 1,7 mln osób. Na podpisanie umów o zarządzanie małe firmy mają czas do 27 października 20120 roku, natomiast termin podpisanie umów o prowadzenie mija 10 listopada 2020 roku.

W czwartej turze, która rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku do PPK muszą przystąpić jednostki sektora finansów publicznych. Z danych PFR wynika, że jest ich ok. 83 tys. Liczba zatrudnionych to 5,7 mln osób.

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Polski Fundusz Rozwoju, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK zakłada, że systemem docelowo zostanie objętych nawet 7-8 mln osób.

Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika opłaca pracodawca.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Koszty pracodawcy

Przy przeciętnym wynagrodzeniu, które w trzecim kwartale 2019 r. wyniosło 4931,59 zł, jeśli pracodawca i pracownik zadeklarują finansowanie PPK w planie minimalnym, sumy miesięcznych wpłat wynoszą odpowiednio 73,97 zł i 98,63 zł.

- Zakładając, że średniej wielkości firma zatrudnia 100 osób, co miesiąc na poczet Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawca musi przeznaczyć dodatkowe 7 397 zł, w skali roku obciążenie sięga blisko 89 tys. zł - mówi Alexander Beresford, CMO Finaty.

- Inwestycja w dostosowanie systemów informatycznych firmy, zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za obsługę programu czy zaangażowanie odpowiedniej instytucji finansowej pod PPK podnosi wydatki na implementację i funkcjonowanie nowego programu o kolejne kilkanaście tysięcy. Szacujemy, że koszt fundusz wynagrodzeń wzrośnie w średnich firmach nawet o 3 proc. - dodaje.

Jak wdrożyć PPK?

Na początek pracodawcy powinni ustalić, kto będzie odpowiedzialny za PPK w firmie – dyrektor HR, dyrektor finansowy lub inna osoba zarządzająca. PPK nie da się wdrożyć jednoosobowo, konieczna jest współpraca przedstawicieli HR, finansów oraz IT.

Kolejny krok to przekazanie pracownikom informacji o ich uprawnieniach i obowiązkach związanych z wprowadzeniem PPK oraz o zasadach funkcjonowania PPK. Pracodawcy mogą skorzystać ze szkoleń organizowanych przez Polski Fundusz Rozwoju, związki pracodawców i instytucje finansowe oferujące PPK, a także uczyć się od pracowników dużych firm, które właśnie wdrożyły PPK u siebie.

- PPK to program długoterminowy, a wynikające z ustawy obowiązki pracodawcy realizują cyklicznie. To bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ możemy jednocześnie korzystać z pozytywnych doświadczeń dużych firm, a tym samym uczyć się na ich błędach. Mamy przetarty szlak i szansę, aby zmodernizować działania w oparciu o pewne wzorce, sprawdzić, czy podjęte przez innych kroki odniosły sukces, a jeśli nie, zastanowić się, co zrobić, aby je usprawnić. Dodatkowym plusem jest to, że instytucje finansowe mają czas na przygotowanie się na obsługę firm z różnego sektora etapami – tłumaczy Magdalena Korzeniewska, specjalista ds. kadr i płac w spółce Enpire (zatrudniającej 240 osób).

Następny krok to wybór instytucji finansowej, który musi zostać dokonany w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników. Na oficjalnym portalu MojePPK.pl znajdziemy oferty 20 instytucji finansowych. Można analizować wszystkie albo porównać 3-4 instytucje, które budzą największe zaufanie i zainteresowanie. Ważne kryteria to wiarygodność instytucji, jej doświadczenie w zarządzaniu programami emerytalnymi i aktywami, a także opłaty.

- Rozważając wybór instytucji, warto wziąć pod uwagę wysoką reputację marki, długą obecność na polskim rynku i globalne kompetencje inwestycyjne. Przykładowo, naszym atutem jest doświadczenie z rynku brytyjskiego, którym jest wzorem dla Polski przy wprowadzaniu PPK. Aviva UK jest tam liderem: prowadzi programy ponad 20 tysięcy firm, zatrudniających 3 miliony pracowników – wskazuje Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI.

Wiedza o PPK i porównanie ofert to za mało, aby wybrać najlepszego partnera dla swojej firmy. Co jeszcze pracodawcy powinni wziąć po uwagę?

- Osoba odpowiedzialna za wdrażanie PPK powinna postawić sobie trzy najważniejsze pytania. Po pierwsze, czy system kadrowo-płacowy, którego używa firma, umożliwi bezpośredni transfer danych i składek do systemu instytucji prowadzącej PPK, a także czy jest on w pełni zintegrowany z systemami instytucji finansowych oferujących PPK. Po drugie, czy instytucja finansowa zapewni pracownikom dostęp do swoich rachunków przez internet oraz wsparcie fachowego opiekuna programu. Trzeci element, który warto wziąć pod uwagę, dotyczy sprawnej komunikacji z pracownikami – radzi Marek Przybylski.www.pulshr.pl | 08-04-2020 17:10:36