Uniwersytet Warszawski wygrał prestiżowy konkurs, a teraz przedstawił plany badawcze


PW - 16 gru 2019 19:58


Uniwersytet Warszawski został kilka tygodni temu zwycięzcą prestiżowego konkursu  „Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej”, dzięki czemu ma szansę stać się w przyszłości uczelnią badawczą. Podczas spotkania z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem i wiceminister Anną Budzanowsk przedstawiciele UW opowiedzieli, na czym uczelnia skupi się w najbliższych latach.

Przypomnijmy - do udziału w pierwszym konkursie zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 wiodących uczelni badawczych w Polsce. W latach 2020–2026 otrzymają one subwencję zwiększoną o 10 proc.

Na pierwszym miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski, którego przedstawiciele 16 grudnia 2019 omówili kwestię wyzwań, jakie czekają tę uczelnię w najbliższych latach podczas spotkania z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem i wiceminister Anną Budzanowską. 

– Pierwsza lokata UW w konkursie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to wielki sukces. Nie byłby jednak możliwy bez silnych liderów zorientowanych na doskonałość naukową i dydaktyczną oraz licznej grupy pracowników uczelni zaangażowanych w przygotowanie planu reform przedstawionego w ramach konkursu. Projakościowe zmiany na UW rozpoczęły się już kilka lat temu, co zostało podkreślone przez zespół ekspertów w raporcie z oceny wniosku złożonego przez uczelnię – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Wicepremier rządu RP podkreślił też, że jeżeli UW pozytywnie przejdzie ewaluację śródokresową, będzie mógł pozyskać dodatkowe środki finansowe na działania projakościowe w wysokości prawie 500 mln zł w perspektywie najbliższych 7 lat. 

Czytaj też Rektor Andrzej Tretyn cieszy się z awansu UMK do elity uczelni w Polsce.www.pulshr.pl | 30-09-2020 07:47:57