"Przy zmieniającym się rynku pracy umiejętności zdobyte w szkole mogą być niewystarczające"


PAP/AT - 11 gru 2019 15:55


Rozwijanie u uczniów umiejętności, które będą wykorzystywać w przyszłości, wspieranie uczenia się przez całe życie i rozwijanie współpracy rządu, samorządu i partnerów społecznych - takie rekomendacje znalazły się w raporcie "Strategia umiejętności OECD. Polska".

Raport i płynące z niego wnioski zaprezentowano w środę na konferencji w Warszawie.

"Dlaczego w ogóle rozmawiamy o umiejętnościach i dlaczego są ważne dla Polski? Dlatego, że one są ważne dla dobrostanu społeczeństwa - zazwyczaj ludzie, którzy mają lepsze umiejętności, mają lepszą pracę i cieszą się lepszym zdrowiem. Umiejętności są też ważne dla gospodarki. W OECD widzimy, że kraje, które lepiej wykorzystują umiejętności pracowników, mają wyższą produktywność. Umiejętności stają się też coraz ważniejsze ze względu na globalizację i cyfryzację" - mówił na konferencji zastępca sekretarza generalnego OECD Ludger Schuknecht.

Według niego z raportu płyną trzy główne wnioski. "Po pierwsze: mówimy w raporcie o konieczności wyposażenia uczniów w umiejętności, które będą im potrzebne w przyszłości. Obecnie polscy uczniowie radzą sobie bardzo dobrze, pokazują to wyniki badania PISA. Polska ma też wielu absolwentów uczelni" - powiedział Schuknecht.

Zwrócił jednocześnie uwagę na to, że są umiejętności, które stanowią wyzwanie dla rynku pracy. Taka umiejętnością - jak mówił - jest umiejętność uczenia się przez całe życie, którą można i powinno się rozwijać już u uczniów i studentów.

Wymieniając rekomendacje, jakie wynikają z raportu, na drugim miejscu wymienił właśnie umiejętność uczenia się przez całe życie.

"Mówimy o konieczności tworzenia kultury uczenia się przez całe życie" - powiedział Schuknecht. Wskazał, że z czasem umiejętności zdobyte w edukacji formalnej mogą być dla pracownika niewystarczające przy zmieniającym się rynku pracy. Według niego pracodawcy powinni przywiązywać większą wagę do zwiększania umiejętności swoich pracowników. Wskazał też na potrzebę propagowana idei uczenia się przez całe życie.

"Większość dorosłych nie jest jeszcze bardzo zainteresowana uczeniem się przez całą swoją karierę zawodową" - zauważył.

Trzecim głównym wnioskiem - według Schuknechta - jest potrzeba zacieśniania współpracy rządu, samorządów, instytucji i organizacji na rzecz rozwijania umiejętności. Podkreślił, że bardzo ważną rolę do odegrania mają tutaj pracodawcy i partnerzy społeczni.

Odnosząc się do raportu OECD minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski przypomniał, że Polska, rozwijająca własną "Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030", zdecydowała się na skorzystanie z doświadczeń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Efektem tej współpracy jest właśnie raport "Strategia umiejętności OECD: Polska".

"Zintegrowana Strategia Umiejętności to dokument, który ma pozwolić Polsce dalej uczestniczyć w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym. W styczniu tego roku została przyjęta część ogólna strategii, w której mówimy o tym, w jaki sposób chcielibyśmy prowadzić polityki z różnych dziedzin tak, aby wykorzystać tę wiedzę, te umiejętności, które Polacy zdobywają we wczesnym etapie edukacyjnym, jakie umiejętności i jaką wiedzę potrzebują jeszcze w dorosłym życiu, aby dostosowywać się do zmian cywilizacyjnych jakie zachodzą nie tylko w Polsce, ale i w całym otaczającym nas świecie"

W tej chwili pracujemy nad częścią szczegółową Strategii. W ramach tych prac kontaktujemy się z wieloma instytucjami, nie tylko rządowymi, ale i samorządowymi, oraz z sektora prywatnego. W ramach tych prac szczegółowych poprosiliśmy także OECD o współpracę po to by skorzystać także z doświadczeń międzynarodowych i być może część rekomendacji, które pojawiają się także we współpracy z innymi państwami, wprowadzić także do naszej polityki, do naszej Strategii".

"Ta strategia jest potrzebna również do tego, abyśmy mogli nie tylko sami zdecydować w jakich kierunkach nasze państwo, nasza gospodarka powinny się rozwijać, ale także by przekonać Unię Europejską, że mamy strategię wykorzystania środków unijnych w kolejnej perspektywie finansowej i że te środki zostaną dobrze wykorzystane, że będą służyły rozwojowi Polski i całej UE"

"Raport OECD zaprezentowany dziś przez pana wiceprzewodniczącego pokazuje, że kierunek prac, który toczy się w Polsce jest zbieżny z tym jak OECD postrzega problemy Polski, a także innych państw europejskich. Uważamy, że duża część rekomendacji potwierdzająca nasze dotychczasowe prace będzie potem wykorzystana w dokumencie końcowym, w tej części szczegółowej Zintegrowana Strategia Umiejętności"

Piontkowski odnosił się też bezpośrednio do trzech głównych rekomendacji zawartych w raporcie.

"Edukacja nie powinna się kończyć czy na poziomie szkoły średniej, czy na poziomie szkoły wyższej, ale powinna być kontynuowana w dorosłym życiu. Świat wokół nas się zmienia i kompetencje, które nabywamy w trakcie edukacji formalnej na wcześniejszych etapach, nie zawsze wystarczają po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach. To jest refleksja, którą my widzimy już od dłuższego czasu i staramy się to wdrażać" - powiedział minister odnosząc się do pierwszej z nich.

"Element drugi to zwiększony udział pracodawców i przedsiębiorców w pozyskiwaniu umiejętności, wiedzy i kompetencji przez ich pracowników. To temu właśnie służyła reforma szkolnictwa zawodowego" - mówił Piontkowski.

Powołał się na wiceminister edukacji Marzenę Machałek, która w MEN odpowiada za reformę szkolnictwa zawodowego.

"Pani minister Machałek bardzo często podkreśla, że przedsiębiorcy muszą zauważyć, iż w ich interesie leżą jak najlepiej wyedukowani pracownicy, nie tylko na etapie formalnym, ale także doszkalający się w trakcie swojego dorosłego, zawodowego życia" - zaznaczył.

"Trzeci element, bardzo istotny z naszego punktu widzenia wniosek, to współpraca bardzo różnych instytucji. W ramach rządu zauważam w ramach pracy nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030 potrzebna jest współpraca co najmniej kilku resortów, a chyba w jeszcze większy stopniu uświadomienie tych resortów, które na co dzień nie biorą udziału w pracach nad tą strategią, jak ważna jest ona z punktu widzenia naszego kraju. Stąd będziemy chcieli zainteresować całą Radę Ministrów stanem prac nad strategią i w jeszcze większym stopniu włączyć ją w pracę" - powiedział szef MEN.

Zgodził się też z tezą raportu na temat potrzeby współpracy wszystkich interesariuszy. "Sam rząd nie będzie w stanie doprowadzić do zrealizowania tej strategii. Potrzeba jest współpraca z samorządem terytorialnym, pracodawcami, ale też z organizacjami pozarządowymi, bo dopiero współpraca pozwoli nam przebrnąć przez nowe wyzwania cywilizacyjne i dostosować się do zmieniającego się świata. Bardzo podobnie jak OECD postrzegamy wyzwania, które stoją nie tylko przed polskim rządem, ale stoją też przed innymi państwami i rządami" - zaznaczył Piontkowski.

Praca nad raportem "Strategia umiejętności OECD. Polska" rozpoczęła się w październiku 2018 r. Podczas kolejnych misji w Polsce w 2019 r. OECD współpracowała z wieloma ministerstwami i agencjami rządowymi oraz z ponad 50 organizacjami reprezentującymi interesariuszy.

Raport zawiera dostosowane do konkretnych potrzeb Polski rekomendacje, formułowane z perspektywy międzynarodowej, bazujące na wskaźnikach używanych przez OECD wykorzystywanych w porównaniach międzynarodowych. Przedmiotem raportu są cztery obszary priorytetowe na rzecz poprawy osiągnięć Polski w zakresie umiejętności, wskazane przez OECD we współpracy z polskim rządem: Priorytet 1: Zwiększenie sprawności reagowania systemu edukacji na potrzeby rynku pracy; Priorytet 2: Wspieranie większego uczestnictwa we wszystkich formach uczenia się dorosłych; Priorytet 3: Wzmocnienie wykorzystania umiejętności w polskich przedsiębiorstwach; Priorytet 4: Wzmocnienie zarządzania systemem umiejętności w Polsce.www.pulshr.pl | 25-05-2020 22:41:54