ZUS: wydatki na świadczenia związane z niezdolnością do pracy maleją


PAP/RAF - 3 gru 2019 16:33


Jak podaje ZUS - 1 496,67 zł - to przeciętna wysokość wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy na jedną osobę w 2018 roku. Kwota ta jest niższa od wydatków z roku poprzedniego o 13,67 zł.

Maleje również przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy.

W 2018 wypłaty związane z niezdolnością do pracy to 12,8 proc. wydatków na świadczenia. ZUS obserwuje tu tendencję spadkową. W 2014 r. wynosiło to 14,2 proc., w 2015 r. 14,3 proc., w 2016 r. 14 proc., a w 2017 r. - 13,9 proc. 

Podstawową pozycję wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy stanowiły wypłaty na renty - z tytułu niezdolności do pracy. W 2014 r. ich udział w tych wydatkach wynosił 47,9 proc. W  2018 r. był niższy i wynosił - 37,2 proc. 

Dane ZUS mówią, że maleje również przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy. W 2018 r. przeciętna wysokość wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy na jedną osobę objętą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wyniosła 1 496,67 zł i w stosunku do roku poprzedniego była niższa o 13,67 zł. 

W 2018 r. chorobami generującymi najwyższe wydatki na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy były, podobnie jak w roku poprzednim, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania - 15,8 proc. ogółu wydatków, choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej - 14,3 proc., choroby związane z okresem ciąży, porodu i połogu - 13,2 proc., urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych - 12,2 proc., choroby układu krążenia - 10 proc., choroby układu nerwowego - 8,1 proc. oraz choroby układu oddechowego - 8,5 proc.

Czytaj też: Coraz więcej osób zagrożonych niezdolnością do pracy korzysta z rehabilitacji ZUS

W przypadku mężczyzn jednostki chorobowe generujące najwyższe wydatki na świadczenia to: przewlekła choroba niedokrwienna serca - 4,4 proc. tych wydatków, inne choroby krążka międzykręgowego (M51) - 3,8 proc., zaburzenia korzeni nerwowych (G54) - 3,4 proc., schizofrenia (F20) - 3,6 proc., następstwa urazów kończyny dolnej (T93) - 3,3 proc., zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47) - 2,3 proc. oraz następstwa chorób naczyń mózgowych (I69) - 2,4 proc.

W populacji kobiet największy udział wydatków stanowiły: jednostki związane z opieką położniczą z powodu stanów związanych głównie z ciążą - 22 proc., zaburzeniami korzeni nerwowych (G54) - 2,7 proc., schizofrenią (F20) - 2,7 proc., z reakcjami na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43) - 2,7 proc., innymi chorobami krążka międzykręgowego (M51) - 2,4 proc., krwawieniem we wczesnym okresie ciąży (O20) - 2,1 proc. oraz ostrym zakażeniem górnych dróg oddechowych (J06) - 2,2 proc.

ZUS obserwuje, że najwyższe wydatki poniesione w 2018 r. na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w poszczególnych województwach, zostały poniesione w województwie śląskim - blisko 14 proc. ogółu wydatków, mazowieckim - 12,7 proc., wielkopolskim - 10,7 proc. 

Województwo śląskie to województwo, w którym odnotowano najwyższy udział wydatków w populacji mężczyzn - 15,5 proc., jeśli chodzi o populacje kobiet najwyższy ich udział wystąpił w województwie mazowieckim - 11,5 proc. Najniższe zaś kwoty wydatkowano w województwie opolskim - 2 proc. ogółu wydatków oraz w województwie podlaskim - 2,3 proc. www.pulshr.pl | 17-02-2020 13:48:13