Niebezpieczne chemikalia zagrożeniem dla tysięcy pracowników w Polsce


Piotr Stefaniak - 29 lis 2019 20:27


W 2018 r. w Polsce w warunkach zagrożenia oddziaływaniem substancji chemicznych i pyłów przemysłowych pracowało ponad 64 tys. pracowników. Tego typu substancje były ne przyczyną ponad 650 chorób zawodowych, co stanowi ponad 1/3 wszystkich zarejestrowanych chorób związanych z pracą.

Miliony pracowników w całej Europie mają kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w miejscu pracy. Według badania Eurobarometr z 2017 r., w którym wzięło udział prawie 28 tys. osób w 28 krajach, aż 65 proc. pracowników martwi się narażeniem na niebezpieczne chemikalia.

Istotne jest więc, aby wszystkie europejskie firmy miały dostęp do wiedzy i zasobów potrzebnych do zarządzania ryzykiem zawodowym w tym zakresie. Kluczową rolę w kształtowaniu świadomości zagrożeń związanych z czynnikami chemicznymi odgrywają szkolenia i kampanie informacyjne.

Właśnie zakończyła się dwuletnia kampania Unii Europejskiej pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Jej celem było informowanie pracodawców i pracowników o ryzyku związanym z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz o tym, że dostępne są praktyczne rozwiązania w zakresie ograniczania zagrożeń chemicznych. Jak się zakłada, już samo przestrzeganie przepisów prawnych służy zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników.

Patrz też: Budimex nagrodzony za bezpieczną budowę

W latach 2018 - 19 w 30 państwach Europy zorganizowano ponad 350 wydarzeń, w których wzięło udział około 17 tys. uczestników.

W Polsce – doliczono się ponad 2 tys. uczestników, a przez wszystkie kanały informacyjne, tradycyjne i internetowe, przekaz kampanii dotarł do ponad 400 tys. odbiorców.

Patronat nad kampanią objęła minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Partnerem strategicznym kampanii był główny inspektorat sanitarny, a partnerem strategicznym naukowym – Instytut Medycy Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Organizatorem był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).

Patrz też: Górnik z Halemby wygrał konkurs Polskiej Grupy Górniczej „Pracuję bezpiecznie 2019”

 www.pulshr.pl | 09-08-2020 16:12:11