Tu zarobki to nie temat tabu. Informację o pensji posiada połowa ofert pracy


jk - 1 gru 2019 6:00


W kierowanych do pracowników fizycznych ofertach pracy, częściej niż w wypadku specjalistów, można znaleźć widełki wynagrodzeń. Co jeszcze wyróżnia tę grupę na tle innych kandydatów?

Popyt na pracowników fizycznych nie słabnie na rynku pracy. Pracodawcy, którzy chcą ich pozyskać, muszą o nich powalczyć, dbając o ich oczekiwania już na etapie rekrutacji. Jak wynika z raportu eRecruiter „Candidate Experience w Polsce 2019”, pracownicy z tej grupy oczekują szczerego i rzetelnego przedstawienia warunków pracy - ta kwestia jest istotna dla 81 proc. badanych.

Dla pracowników fizycznych ważną rolę odgrywają także kwestie związane z organizacją procesu rekrutacyjnego. Połowa badanych oczekuje od firm jasnego określenia kroków wymaganych do zatrudnienia, a 4 na 10 – szybko przeprowadzonej rekrutacji – zamkniętej w ciągu tygodnia.

Niestety rekruterzy wciąż nie zawsze spełniają oczekiwania kandydatów. Według pracowników fizycznych tylko 4 na 10 pracodawców szczerze i rzetelnie przedstawia warunki pracy. Uwagę zwracają kwestie związane ze sprawnymi relacjami z kandydatami. Z informacjami o krokach wymaganych do zatrudnienia spotkało się tylko 38 proc. badanych, a 30 proc. - z szybką rekrutacją.

Co ciekawe, mimo zachowań rekruterów nie zawsze zgodnych z oczekiwaniami, badani dobrze odbierają swoje doświadczenia związane ze staraniami o pracę. Aż 75 proc. pracowników fizycznych pozytywnie ocenia ostatni proces rekrutacyjny, w którym brali udział. Jak zauważają eksperci, w Polsce zaobserwować można profesjonalizację praktyk candidate experience w firmach zatrudniających tzw. blue colllars.

- Pracodawcy odpowiadają na oczekiwania kandydatów, zapraszając ich do obejrzenia zakładu pracy w ramach dni otwartych czy dni próbnych. W trakcie rekrutacji z kolei kładą nacisk na dokładne omówienie specyfiki stanowiska. To sprawia, że obie strony mogą świadomie podjąć decyzję o współpracy. Pojawia się też coraz więcej ciekawych działań zachęcających do aplikowania. Kandydaci mogą np. zgłaszać się do pracy razem ze znajomymi. Firmy oferują też dużą elastyczność w ustalaniu grafiku czy możliwość wyboru dowolnego wymiaru etatu. Coraz rzadziej wymagają też przekazywania tradycyjnych CV – czasem wystarczy samo wysłanie sms o treści „praca”, by otrzymać telefon od rekrutera. Warto zauważyć także tendencję do skracania procesu rekrutacji, który często trwa nawet tylko jeden dzień - komentuje Marta Pawlak-Dobrzańska, CEO w Great Digital.

Pracownicy fizyczni na tle innych zawodów

Jak pokazuje raport eRecruiter, między pracownikami fizycznymi a innymi kandydatami można zaobserwować znaczące różnice. Wyraźnie częściej od specjalistów zwracają oni podczas rekrutacji uwagę na wygląd i warunki miejsca pracy. W większej liczbie wypadków chcą także mieć możliwość zobaczenia firmy na żywo i poznania zespołu – oczekuje tego 41 proc. z nich. Dla porównania, takiej praktyki od pracodawców oczekuje tylko 15 proc. specjalistów.

Różnice można zauważyć także w przypadku spełnienia przez pracodawców oczekiwanych zachowań. Pracownicy fizyczni częściej znajdują w ofertach pracy informacje o oferowanym wynagrodzeniu. Spotyka się z nimi aż 53 proc. z nich - podobnie deklaruje tylko 27 proc. specjalistów.

Z drugiej strony, pracownicy fizyczni rzadziej otrzymują wiadomość o zakończeniu procesu rekrutacyjnego (17 proc. wobec 26 proc.) czy o powodach odrzucenia aplikacji (15 proc. wobec 17 proc.).

Pozostać w kontakcie

Jak wynika z raportu eRecruiter, pracownicy fizyczni chcą być na bieżąco z przebiegiem rekrutacji – nawet jeśli nie jest on zgodny z ich oczekiwaniami. Aż 86 proc. badanych z tej grupy chciałoby otrzymywać od pracodawcy informację o powodach odrzucenia z procesu, w którym brali udział. Ponadto 62 proc. z nich liczy, że dostanie ją, nawet jeśli odpadli już na etapie selekcji CV.

Pracownicy fizyczni chcą mieć także możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą. Zdecydowanie największa grupa preferuje komunikację poprzez telefon (74 proc.). Ponad połowa chciałaby dysponować także bezpośrednim e-mailem do rekrutera (56 proc.). Coraz ciekawsze możliwości stwarzają wiadomości SMS, wskazane przez co piątego pracownika fizycznego (19 proc.).

Dobre relacje

Firmy muszą przykładać coraz większą wagę do relacji z kandydatami, bo mają one realny wpływ na wizerunek całej organizacji – zarówno pod kątem marki pracodawcy, jak też oceny produktów oraz usług. Według badań eRecruiter aż 73 proc. pracowników fizycznych nie zaaplikuje ponownie do firmy, z którą ma negatywne doświadczenia rekrutacyjne. Ponadto 59 proc. kandydatów zmieni nastawienie do dostarczanych przez nią produktów i usług. To istotny dowód na fakt, że marka pracodawcy oraz marka handlowa są dziś ze sobą ściśle powiązane.

Warto zauważyć, że dobrze poprowadzony proces rekrutacyjny jest doceniany także przez niezatrudnionych kandydatów. Według raportu aż 57 proc. pracowników fizycznych, którzy nie otrzymali pracy, mimo wszystko pozytywnie ocenia sposób prowadzenia rekrutacji przez pracodawcę.

Kusząca oferta pracy

Według raportu eRecruiter najwięcej, bo 8 na 10 pracowników fizycznych, podczas rekrutacji przygląda się oferowanej pensji (82 proc.). Istotną rolę odgrywają także bliskość miejsca pracy od domu (67 proc.), podany zakres obowiązków (63 proc.), informacje o wyglądzie miejsca pracy, a także podejście rekrutera do rekrutowanego (po 56 proc.).

- Z badań otrzymujemy ciekawy obraz oczekiwań tej grupy kandydatów wobec ogłoszeń i prowadzenia rekrutacji. Co powinien z niego wyciągnąć pracodawca? Pierwszy wniosek to konieczność jasnego informowania o szczegółach. Pracownik fizyczny chce wiedzieć, ile będzie zarabiał, jak daleko będzie miał do firmy i czego będziemy od niego oczekiwać. Drugą kwestią jest dokładne pokazanie miejsca pracy i panujących w nim warunków. Istotne jest także dobre wyszkolenie rekruterów, tak by kandydaci czuli się zaopiekowani - mówi Julia Urbańska, marketing & customer experience senior manager w eRecruiter.

Zarobki pracowników fizycznych

Uczestnicy "Raportu płacowego 2018" przeprowadzonego przez spółkę Sedlak & Sedlak zadeklarowali, że w 2018 roku podwyższyli wynagrodzenia swoich pracowników fizycznych o średnio 6 proc. - najwięcej spośród wszystkich grup pracowniczych.

Początkujący pracownik fizyczny, czyli taki, który dopiero rozpoczyna swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie na poziomie 3 100 zł. Pracownicy fizyczni, którzy zdobyli już niezbędne doświadczenie do pracy na swoim stanowisku, zarabiają 3 600 zł. Nieco wyższe wynagrodzenie - 4 300 zł - otrzymują starsi pracownicy fizyczni. Najwięcej zarabiają liderzy, których mediana wynagrodzenia wynosi 4 800 zł.

Najwyższe stawki otrzymują pracownicy fizyczni w województwach: mazowieckim (4 190 zł), wielkopolskim (4 180 zł) i śląskim (4 120 zł). Najniższe wynagrodzenie z kolei oferują pracodawcy z województwach: podlaskim (3 550 zł), kujawsko-pomorskim (3 550 zł) oraz lubelskim (3 400 zł).

*Opinie kandydatów na temat rekrutacji zostały zebrane na zlecenie eRecruiter i przeprowadzone na użytkownikach portalu Pracuj.pl. Ankietę wypełniło łącznie 1898 osób. Opinie pracodawców zostały zebrane wśród osób zajmujących się procesami rekrutacyjnymi w firmach. Ankietę wypełniły łącznie 504 osoby.www.pulshr.pl | 07-07-2020 09:15:39