W JSW działają 64 organizacje związkowe


Dariusz Ciepiela - 22 lis 2019 18:45


Na dzień 30 czerwca 2019 r. uzwiązkowienie w Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyniosło 142,8 proc.! Liczba członków związków zawodowych przekracza liczbę pracowników zatrudnionych w JSW, ponieważ pracownik może należeć do kilku związków.

W JSW funkcjonują 64 zakładowe organizacje związkowe. Zakładowe organizacje związkowe zobligowane są do przedstawiania pracodawcy informacji o liczbie swoich członków co 6 miesięcy tj. na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia.

Liczba członków związków zawodowych w JSW SA na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiła 31 808 osób, co oznacza, że uzwiązkowienie wyniosło 142,8 proc. (na podstawie pisemnych informacji uzyskanych od zakładowych organizacji związkowych).

- Liczba członków związków zawodowych przekracza liczbę pracowników zatrudnionych w JSW, ponieważ pracownik może należeć do kilku związków - wyjaśnia JSW. 

Według stanu na dzień 30 września 2019 roku w całej grupie JSW zatrudnionych było 30 195 pracowników. W porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego zatrudnienie wzrosło o 2598 osób. Największe zatrudnienie występuje w JSW SA, które na dzień 30 września 2019 roku wyniosło 22 184 osób i było wyższe w stosunku do stanu na dzień 30 września 2018 roku o 1135 osób, zaś w stosunku do końca 2018 roku wzrosło o 568 osób.

Zatrudnienie w grupie kapitałowej JSW Zatrudnienie w grupie kapitałowej JSW

Na wzrost zatrudnienia w grupie istotny wpływ miało nabycie 20 maja 2019 roku spółki PBSz, w której stan zatrudnienia na dzień 30 września 2019 roku wyniósł 1177 osób.

Przeciętne zatrudnienie w grupie JSW za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku wyniosło 29 157 osób. W porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego było wyższe o 2168 osób.

Przeciętne zatrudnienie w JSW SA za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku wyniosło 21 911 osób i było wyższe w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego o 923 osoby.

 www.pulshr.pl | 17-02-2020 14:40:36