Polska wciąż w unijnej czołówce pod względem pracy tymczasowej


Dariusz Ciepiela - 20 lis 2019 12:14


Polska zajmuje drugie miejsce wśród państw Unii Europejskiej pod względem ilości osób pracujących na tymczasowych umowach o pracę. Tak pracuje aż 22,2 proc. Polek i Polaków. Pod tym względem wyprzedza nas tylko Hiszpania. Wartość całego rynku pracy tymczasowej w Polsce może wynosić ok. 6,5 mld zł.

Z roku na rok maleje grupa Polaków pracujących na umowach na czas określony.

Jednak i tak udział pracowników zatrudnionych na umowach terminowych w naszym kraju należy do najwyższych w Europie. Tylko Hiszpania wyprzedza nas pod tym względem w UE.

Jak wyliczył Eurostat, na poziomie całej UE zatrudnienie tymczasowe w ciągu ostatnich 17 lat nie wahało się znacząco, od 12,6 proc. ogółu pracowników w pierwszym kwartale 2003 r. do 13,6 proc. w drugim kwartale 2019 r. W tym okresie najwyższy poziom odnotowano w czwartym kwartale 2006 r., kiedy było to 14,7 proc.

Eurostat informuje, że w drugim kwartale 2019 r. umowę o pracę czasową w państwach UE miało 26 milionów pracowników w wieku od 15 do 64 lat, co stanowi 13,6 proc. ogółu pracowników.

Poziom czasowych umów o pracę w krajach UE Poziom czasowych umów o pracę w krajach UE

Zatrudnienie tymczasowe było częstsze wśród kobiet (14,2 proc.) niż pracowników płci męskiej (13,2 proc.).

W drugim kwartale 2019 r. ponad jeden na czterech pracowników w Hiszpanii (26,4 proc.) i więcej niż jeden na pięciu w Polsce (22,2 proc.), Portugalii (21,0 proc.) i Holandii (20,5 proc.) miał umowę tymczasową.

Pracownicy tymczasowi stanowili mniej niż 2 proc. wszystkich pracowników w Rumunii i na Litwie (po 1,5 proc.). Niskie udziały odnotowano także na Łotwie (3,1 proc.), Estonii (3,4 proc.), Bułgarii (4,1 proc.) i Wielkiej Brytanii (5,1 proc.).

Domena młodych

Najwięcej osób wśród osób zatrudnionych tymczasowo stanowią osoby młode. W UE w drugim kwartale 2019 r. prawie 8 milionów młodych ludzi, stanowiących aż 42,8 proc. pracowników w wieku od 15 do 24 lat, była zatrudniona na podstawie umowy tymczasowej.

Udział osób na tymczasowych umowach o pracę wśród poszczególnych grup wiekowych Udział osób na tymczasowych umowach o pracę wśród poszczególnych grup wiekowych

Pracowników w wieku od 25 do 54 lat na umowach tymczasowych było zatrudnionych 11,6 proc. a pracowników w wieku od 55 do 64 lat 6,5 proc.

Zatrudnianie pracowników w oparciu o tymczasowe umowy o pracę od dawna krytykują związki zawodowe w Polsce. Związkowcy zwracają uwagę na sytuacje, które ich zdaniem nie należą do rzadkości, kiedy osoby zatrudnione tymczasowo pracowały dla tej samej firmy po kilka lat wykonując identyczne zadania co pracownicy etatowi. Kobiety, które podczas takiego kontraktu zachodziły w ciążę niejednokrotnie zostawały z niczym.

- Odsetek umów czasowych w Polsce nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, czego powodem w dużej mierze są rozbieżności natury legislacyjnej warunkujące umowy na czas nieokreślony i szeroko pojęte umowy czasowe w różnych krajach Unii Europejskiej - mówiła w rozmowie z PulsHR.pl Agnieszka Zielińska z Polskiego Forum HR. - Na co szczególnie należy zwrócić uwagę, to fakt, że odsetek tych umów systematycznie spada. Jeszcze w 2014 roku wyniósł 28,3 proc., w 2017 - 26,1 proc., osiągając w 2018 roku poziom 24,3 proc. Widać zatem, że pracodawcy coraz częściej korzystają z umów na czas nieokreślony. Wpływ na to mają nie tylko zmiany legislacyjne ograniczające stosowanie umów na czas określony czy umów o pracę tymczasową, ale też, w dużej mierze, utrzymujący się deficyt kandydatów na rynku pracy - dodała.

Czytaj także: Umowy na czas określony wciąż królują w Polsce

Wiele na rynku zmieniły także zmiany w prawie pracy, które weszły w życie z początkiem roku. Wówczas  wiele firm stanęło przed wyborem rozstania się z pracownikami tymczasowymi, z którymi nierzadko współpracowały od dawna, lub zatrudnienia ich na stałe. Większość wybrała to drugie rozwiązanie, co widać w wynikach z II kwartał 2019 r. 

Wartość rynku pracy tymczasowej wśród firm członkowskich Polskiego Forum HR (członka Konfederacji Lewiatan) wyniosła w 2018 roku blisko 3,6 mld zł, o 1 proc. mniej niż w roku 2017.

Polskie Forum HR szacuje, że wartość całego rynku pracy tymczasowej w Polsce może wynosić ok. 6,5 mld zł. 

W roku 2018 r. w Polsce działało 8204 agencje pracy, z czego 4815 zajmowało się pracą tymczasową. www.pulshr.pl | 05-07-2020 21:34:12