Raport: Średni poziom partycypacji w PPK może początkowo wynosić około 40 proc.


PAP/AT - 19 lis 2019 19:50


W przypadku największych pracodawców średni poziom partycypacji pracowników w Pracowniczych Planach Kapitałowych może początkowo wynieść około 40 proc. - wynika z opracowania przygotowanego przez Instytut Emerytalny oraz Kancelarię Wojewódka i Wspólnicy na podstawie danych przekazanych przez ponad 1,5 proc. pracodawców, którzy utworzyli PPK.


"W przypadku przytłaczającej większości pracodawców poziom partycypacji w PPK oscyluje między 20 a 69 proc., z dominantą w przedziale od 30 do 50 proc. Oznacza to, że w zależności od sposobu liczenia, średni rzeczywisty poziom partycypacji w PPK na podstawie badanej grupy mieści się w przedziale między 39 a 42 proc. Można więc twierdzić, że poziom partycypacji w PPK na początku oszczędzania, w przypadku podmiotów zatrudniających z I transzy, w IV kwartale 2019 roku może nieznacznie przekraczać poziom 40 proc." - napisano w opracowaniu.

"Analizując otrzymane dane podjęto próbę identyfikacji innych czynników, które mogły mieć wpływ na poziom partycypacji. Na przykład takim czynnikiem może być fakt działania w danym podmiocie związków zawodowych" - dodano.

Czytaj też: Oto 10 istotnych pytań o PPK. Sprawdź i rozwiej swoje wątpliwości

Z raportu wynika, że w firmach, w których działają związki zawodowe poziom partycypacji w PPK jest wyższy i oscyluje w przedziale między 29 a 69 proc., ze średnią na poziomie prawie 45 proc.

"Zebrane dane pozwalają nam na stwierdzenie, że poziom partycypacji w PPK w przypadku zleceniobiorców jest z reguły znacząco niższy w danych podmiotach zatrudniających niż poziom partycypacji osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę w tych samych firmach. Innymi słowy tam, gdzie liczba zleceniobiorców jest większa, można oczekiwać, że poziom partycypacji będzie niższy" - wskazano.

"Skrajne przypadki poziomu partycypacji w PPK z badanej grupy podmiotów to 6 oraz 95 proc. poziomu partycypacji. Należy podkreślić, że te skrajne przypadki to zwykle stosunkowo mniejsze podmioty zatrudniające" - dodano.

Czytaj też: PPK w średnich firmach. Już teraz warto zacząć przygotowania

Prezes PFR Paweł Borys ocenia, że średni wynik partycypacji pracowników w PPK w pierwszym etapie, czyli dla największych firm, na poziomie 40-50 proc. byłby bardzo dobry.

Dane, na podstawie których sporządzono opracowanie zostały przekazane bezpośrednio przez poszczególnych pracodawców, a obejmują liczby osób zatrudnionych zapisanych przez tych pracodawców do dnia 12 listopada 2019 roku do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) utworzonych przez tych pracodawców.

Autorzy zastrzegają, że przedstawione w opracowaniu wyniki są wyłącznie badaniem na określonej grupie, nie zaś statystyką całego rynku PPK. Badana grupa obejmuje znacząco więcej niż 1,5 proc. populacji wszystkich pracodawców, którzy utworzyli już PPK, co w ocenie autorów jest grupą reprezentatywną.www.pulshr.pl | 15-08-2020 13:59:25