Koniec "ciepłych" posad w radach nadzorczych?


wnp.pl (PM) - 14 lis 2019 16:25


- Na naszych oczach profesjonalizacja rad nadzorczych staje się faktem. To co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe – świadomy członek rady nadzorczej – nie jest już niczym nadzwyczajnym - mówi Piotr Rybicki, pomysłodawca Konferencji Rada Nadzorcza i inicjator wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.

Zdaniem Wiesława Rozłuckiego, wieloletniego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, rynek kapitałowy jest obecnie w trudnej sytuacji, czego istotną przyczyną jest brak zaufania. W opinii inwestorów panuje przekonanie, iż władze wielu spółek stosując wybiórczo lub pobieżnie przepisy ładu korporacyjnego, przestały mieć na względzie budowę wartości spółki, a wyłącznie partykularne interesy głównych akcjonariuszy.

Czytaj też: Przyznano wyróżnienie za budowę ładu korporacyjnego

Istnienie dominującego akcjonariusza to według Wiesława Rozłuckiego charakterystyczna cecha europejskich spółek. Polską specyfiką jest to, że w największych spółkach inwestorem tym jest skarb państwa.

- Styl zarządzania, który uwypuklił się w spółkach skarbowych, zaczął udzielać się innym. Na drugim biegunie zarzutów są działania organów nadzorczych, które z całą stanowczością stosują przepisy unijne dotyczące odpowiedzialności rad nadzorczych, lecz nie zauważają chociażby wspomnianego przed chwilą problemu realizacji przez zarząd polityki kluczowego właściciela. Remedium na powyższe problemy pozostaje wyłącznie edukacja - mówił Wiesław Rozłucki podczas Konferencji Rada Nadzorcza, której głównym tematem jest właśnie corporate governancei i kształtowanie postaw uwzględniających korzyść dla wszystkich interesariuszy spółki.

- Na naszych oczach profesjonalizacja rad nadzorczych staje się faktem. To co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe – świadomy członek rady nadzorczej – nie jest już niczym nadzwyczajnym. I to dobra informacja. Niestety również cały czas mamy spółki, w których rada nadzorcza jest niechcianym ciałem. W takich spółkach – co można w ciemno obstawiać – problemy pojawią się prędzej niż później. Czego mamy już przykłady. Oczywiście sam fakt posiadania rady nadzorczej, a nawet jej aktywność, nie dają 100-procentowej gwarancji, ale profesjonalna rada nadzorcza minimalizuje ryzyka działalności. A taka postawa jest tylko z korzyścią dla wszystkich interesariuszy spółki - mówił Piotr Rybicki, pomysłodawca Konferencji Rada Nadzorcza i inicjator wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.

Więcej czytaj tutajwww.pulshr.pl | 26-01-2020 12:13:27