Koniec programu Erasmus+


JS - 13 lis 2019 18:11


Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu 3 mld euro na program wymiany studenckiej Erasmus+ w 2020 roku. Rok 2020 jest ostatnim rokiem funkcjonowania programu w obecnym kształcie.

Decyzja o przyznaniu środków na program Erasmus+ zapadła w Brukseli kilka dni temu. Przyznane 3 mld euro oznacza wzrost o 12 proc. w porównaniu do budżetu z 2019 roku. 

- Większe środki zapewnią młodym Europejczykom jeszcze więcej możliwości szkolenia lub zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą - podsumowali eurodeputowani. 

- Nowe środki w ramach programu Erasmus wzmocnią społeczność zajmującą się kształceniem i szkoleniem zawodowym, wzmocnią sektory, regiony i kraje. Większe środki sprawią,że więzi te będą jeszcze ściślejsze, dając jednocześnie więcej możliwości osobom uczącym się - powiedziała Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników.

Rok 2020 jest ostatnim, w którym program będzie funkcjonował w obecnym kształcie. Obliczony był na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Przy uchwalaniu programu szacowano, że skorzysta z niego 4 mln osób.

Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Wymiana studencka w ramach programu Erasmus oraz jego następcy, czyli programu Erasmus+, jest organizowana w Europie już od ponad 30 lat. Komisja Europejska uruchomiła go 15 czerwca 1987 roku.

Polacy na zagraniczne studia w ramach Erasmusa wyjeżdżają od 1998 r. Polska w zeszłym roku obchodziła 20-lecie uczestnictwa w programie. Wtedy podsumowano, że z programu skorzystało 200 tys. polskich studentów, a na staże wyjechało 100 tys. młodych ludzi ze szkół zawodowych i techników.www.pulshr.pl | 06-08-2020 15:17:47