Tutaj pracują najstarsi pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach


PAP/jk - 9 lis 2019 15:18


Województwo opolskie ma najstarszych w kraju pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach - poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu.

Według informacji ZUS, w całym kraju pracę w szczególnych warunkach wykonuje 329 tys. osób, z czego 10,2 tys. to pracownicy z województwa opolskiego. Jednak średnia wieku pracowników w woj. opolskim wynosi blisko 46 lat (mężczyźni 46,5 roku) i jest najwyższa w kraju.

Czytaj też: Górnik, motorniczy czy tancerz. Coraz więcej Polaków pracuje w szczególnych warunkach

Jak poinformował Szczurek, średnia wieku osób pracujących w szczególnych warunkach, lub w szczególnym charakterze sukcesywnie wzrasta w całym kraju. W 2018 roku średnia krajowa to 45 lat. Najliczniejsze grono pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach mieszka w województwie śląskim - to 15,2 proc. ogółu i w województwie mazowieckim - 12 proc. Najmniej liczna grupa takich pracowników mieszka w Podlaskiem i Lubuskiem - odpowiednio 2,6 proc. i 2,1 proc.

Największą grupę osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w większości województw stanowili w ubiegłym roku kierowcy autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym - 14,6 proc. Wyjątkiem było województwo śląskie, gdzie przeważali pracownicy przeróbki mechanicznej węgla oraz rud metali (12,1 proc.) Wśród kobiet najliczniej reprezentowany był zawód personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach pomostowych, prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Są wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

W 2018 r. dokument ZUS ZSWA złożyło 9,4 tys. płatników za 329 tys. pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W porównaniu z rokiem 2017 liczba płatników wzrosła o 3 proc. Podobnie jak w latach poprzednich największy odsetek płatników, którzy złożyli dokument ZUS ZSWA stanowiły firmy i instytucje prowadzący działalność w transporcie i gospodarce magazynowej; w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie; w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.www.pulshr.pl | 29-03-2020 01:27:33