Akademia Menedżera PERN: Możemy powiedzieć, że było warto


AT - 8 lis 2019 14:20


36 pracowników PERN ukończyło Akademię Menedżera - program rozwojowy PERN podnoszący kompetencje menedżerskie i projektowe. Program jest odpowiedzią PERN na potrzeby rozwojowe pracowników. Ma formę rocznych studiów podyplomowych.

Akademia Menedżera to program rozwojowy PERN podnoszący kompetencje menedżerskie i projektowe. Miał on formę rocznych studiów podyplomowych. Był prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem było przygotowanie tzw. menedżerów jutra, czyli kreatywnych i innowacyjnych osób, które posiadają odpowiednie kompetencje i są gotowe do zarządzania zespołami, jak i pracy w zespołach.

Program był odpowiedzią spółki na potrzeby rozwojowe pracowników. Miał za zadanie przygotować grupę osób, która będzie wyposażona w wartościowe dla spółki kompetencje menedżerskie, takie jak: umiejętności przywódcze i decyzyjne, zdolność budowania potencjału zespołu, wiedza dotycząca najnowszych metod i narzędzi z zakresu zarządzania.

Korzyści dla uczestników programu

Dzięki szerokiemu zakresowi tematycznemu program rozwojowy Akademia Menedżera umożliwiła uzupełnienie luk kompetencyjnych w obszarze wiedzy funkcjonalnej, czyli zarządzania projektami i finansami, jak i umiejętności menedżerskich. Oprócz tego program miał charakter integracyjny dla uczestników z dwóch segmentów: ropy i paliw. Zmotywował menedżerów i usprawnił komunikację między pracownikami.

Program był dopasowany do oczekiwań i potrzeb PERN. Jego uczestnicy poznali najnowsze narzędzia i metody zarządcze, a po skończeniu otrzymali prestiżowe świadectwo. To wartość dodana dla każdego pracownika, który dba o swój rozwój.

Rekrutacja do programuwww.pulshr.pl | 27-09-2020 15:33:40