Związkowcy ostrzegają przed rekordową falą odejść policjantów


AH - 7 lis 2019 12:31


Nawet 10 tys. policjantów w latach 2020–2021 r. może zrzucić mundur – alarmują związkowcy. To efekt wejścia licznej grupy funkcjonariuszy, którzy zaczęli służbę na początku lat 90., w pełną wysługę lat. Po 28,5 roku służby będą oni uprawnieni do najwyższych uprawnień emerytalnych i gwarancji aż 75 proc. wynagrodzenia.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, spodziewana fala rekordowych odejść ze służby, przed którą ostrzegają związkowcy, to funkcjonariusze, którzy przychodzili do nowo tworzonej policji w latach 1990–1991. W tym czasie przyjęto do służby rekordową liczbę osób – 30 tys., z czego dziś pracuje ok. 20 tys. z wysługą 30 lat – wylicza dziennik.

Jak tłumaczy cytowany przez „Rz” funkcjonariusz, znaczna ich część chce odejść w czasie, gdy zagwarantowane są podwyżki płac oraz styczniowa waloryzacja. W cywilu pracują dalej, część idzie do lepiej płatnych służb, jak SOP czy CBA.

Cytowany przez „Rz” Andrzej Szary, szef wielkopolskiego NSZZ Policjantów, podkreśla, że rząd nic nie robi, by ich zatrzymać. Jego zdaniem, rząd powinien złożyć deklarację, że dołożył doświadczonym policjantom z 25-letnim stażem 50 proc. z hipotetycznej emerytury do pensji, aby zostali na kolejne pięć lat.

Etaty i braki kadrowe

Zgodnie z informacjami Komendy Głównej Policji 1 stycznia 2019 r. policjantów etatowych w Polsce było 98 670. To nieznacznie mniej niż rok wcześniej - 98 737. Nie jest jednak tajemnicą, że policja od lat ma wolne etaty. W ubiegłych latach ich liczba wahała się od 5440 w 2014 r. – przez 3534 w 2015 r., 3480 w 2016 r., 2385 w 2017 r. – by w roku ubiegłym osiągnąć 4621 stanowisk do obsadzenia.

Zarobki w policji

Policja kusi zarobkami i nie tylko. Specyfika tej pracy na pewno odgrywa duże znaczenie w sytuacji, w której podejmuje się decyzję o włożeniu munduru. Zobaczmy więc, ile zarabia się w polskiej policji. Już na wstępie zauważymy, że nie jest to prosta kalkulacja.

"Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną - tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego" – pisze na swoich stronach KGP. Po czym podaje tabelę uposażeń policjantów na wybranych stanowiskach (stan na czerwiec 2018 r.): Czy te zarobki są odpowiednie do wykonywanych obowiązków i do skali odpowiedzialności, jaka spoczywa na barkach mundurowych? To zasadne pytanie, które jeszcze bardziej zyskało na znaczeniu w kontekście porozumienia sprzed blisko roku. Przypomnijmy, że w listopadzie 2018 r., w gorącej atmosferze policyjnego protestu, ówczesne kierownictwo MSWiA zgodziło się na podwyżki płac w policji i w innych służbach mundurowych.

O to, jak płace podniesione na jesieni zmieniły sytuację w policji, i jak ocenia je z perspektywy blisko roku, PulsHR.pl zapytał kilka miesięcy temu przewodniczącego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego:

- Uposażenia policjantów, obok systemu emerytalnego, w największym stopniu decydują o atrakcyjności zawodu. Każda złotówka „zainwestowana” w uposażenia policjantów owocować będzie poprawą bezpieczeństwa Polaków. Dzięki temu więcej wartościowych ludzi interesować się będzie wstąpieniem do służby, a mniej będzie chciało z niej odejść. Od MSWiA oczekujemy konsekwentnej realizacji porozumienia i partnerskiej współpracy, która zapewni policjantom kolejne podwyżki i przejrzystą ścieżkę kariery zawodowej. Nie mogę nie dodać, że tak znaczna podwyżka wynikła z naszego protestu i z podpisania porozumienia z Joachimem Brudzińskim. Nie dostaliśmy tych pieniędzy w prezencie. Pomimo wcześniejszych zapewnień polityków musieliśmy wyjść na ulice, by wywalczyć te podwyżki.

Czytaj więcej: Kadry, zarobki, perspektywy. Czy warto dziś zostać policjantem?www.pulshr.pl | 05-04-2020 22:24:59