Polacy zwolnień się nie boją. "Jakąś pracę na pewno znajdą"


AT - 7 lis 2019 12:27


70 proc. Polaków nie obawia się utraty pracy. Taki wynik daje Polsce drugą pozycję w Europie pod tym względem. Bardziej optymistyczni od nas są tylko Austriacy - wynika z badania IRIS Financial Confidence Survey 2019.

W ramach badania IRIS Financial Confidence Survey 2019, którego polską część przeprowadziła agencja badawcza ARC Rynek i Opinia, zapytano respondentów o to, czy obawiają się utraty pracy przez siebie lub kogoś ze swoich bliskich. Polacy są wśród trzech najbardziej optymistycznych narodów. Warto podkreślić, że optymistyczne podejście jest widoczne niezależnie od płci czy wieku respondentów.

Czytaj też: Utrata pracy nie musi być bolesna. Jak sobie poradzić na rynku pracy?

Jednocześnie połowa Polaków uważa, że tworzenie nowych miejsc pracy to priorytetowe zadanie dla rządzących, ważniejsze niż ochrona środowiska i tak samo ważne jak ograniczanie biedy i ubóstwa. W zdecydowanej większości badanych krajów europejskich odsetek ten był wyższy.

Odsetek osób, które nie obawiają się utraty pracy (Źródło: Badanie 2019 IRIS Financial Confidence Survey, ARC Rynek i Opinia) Odsetek osób, które nie obawiają się utraty pracy (Źródło: Badanie 2019 IRIS Financial Confidence Survey, ARC Rynek i Opinia)

- Z naszych badań wynika, że nastroje społeczne wśród Polaków - zwłaszcza w kontekście sytuacji finansowej są pozytywne, dużo bardziej pozytywne niż w większości krajów europejskich. Dotyczy to również rynku pracy, na którym to kandydaci, nie tylko dobrze wykształceni, dyktują warunki. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich branż i wszystkich stanowisk, jednak doniesienia dotyczące bardzo niskiego poziomu bezrobocia dają Polakom poczucie, że na pewno jakąś pracę znajdą - komentuje Karolina Knyziak, Project Manager w ARC Rynek i Opinia.

Odsetek osób, które uważają, że tworzenie nowych miejsc pracy jest priorytetem (Źródło: Badanie 2019 IRIS Financial Confidence Survey, ARC Rynek i Opinia) Odsetek osób, które uważają, że tworzenie nowych miejsc pracy jest priorytetem (Źródło: Badanie 2019 IRIS Financial Confidence Survey, ARC Rynek i Opinia)

Podobne wyniki płyną z badania CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia", które wykazało zmniejszenie poczucia zagrożenia bezrobociem. Z 22 proc. do 16 spadła liczba pracowników obawiających się utraty zatrudnienia. Z 75 do 82 proc. zwiększył się również odsetek tych, którzy nie mają takich obaw.

Jak wskazała autorka opracowania Małgorzata Omyła-Rudzka, poczucie zagrożenia bezrobociem najczęściej deklarują badani z miast powyżej 100 tys. mieszkańców, niezadowoleni z warunków materialnych gospodarstw domowych, nieco częściej młodsi (w wieku 18-34 lat) i najstarsi pracownicy (w wieku 65 lat i więcej).

W grupach społeczno-zawodowych obawę o utratę obecnej pracy najczęściej wyrażają pracownicy usług i osoby pracujące na własny rachunek. Autorka wskazała również, że obecnie poczucie zagrożenia bezrobociem należy do najniższych z dotąd rejestrowanych - wynika z badania CBOS.

* Badanie 2019 IRIS Financial Confidence Survey zostało zrealizowane w 22 krajach na próbie blisko 12 tysięcy respondentów. Za realizację badania w poszczególnych krajach odpowiadały niezależne agencje badawcze, zrzeszone w międzynarodowej sieci IRIS – w Polsce badanie przeprowadziła agencja ARC Rynek i Opinia na próbie N=509 respondentów. W badaniu zastosowano metodologię CAWI (ankiety online). Termin realizacji badania – maj-czerwiec 2019. Wspólny raport powstał we wrześniu 2019 roku.

* Badanie CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia" (347) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI), od 4 do 11 kwietnia 2019 r., na liczącej 1125 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.www.pulshr.pl | 09-07-2020 16:21:46