Raport ADP: Innowacyjne firmy od 5 lat nie zatrudniały tak słabo


GP - 4 lis 2019 20:00


W III kwartale 2019 r. innowacyjne firmy produkcyjne odnotowały najniższą dynamikę wzrostu zatrudnienia od 2014 r.

Sektor nowoczesnej gospodarki to ogół przedsiębiorstw stale wdrażających innowacyjne rozwiązania. Firmy tego sektora zakończyły III kw. 2019 r. z 5,07 proc. wzrostem zatrudnienia (vs III kw. 2018 r.). O ich sile stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 500 pracowników, które w tym okresie przyjęły do pracy aż o 8,6 proc. więcej osób niż w III kw. 2018 r. - wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2019” opracowanego przez ADP Polska.

Chociaż w ujęciu kwartalnym zauważalne jest wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia, to niezmiennie w innowacyjnych firmach jest ona wyższa od ogółu rynku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w okresie lipiec-wrzesień przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,6 proc. (vs III kw. 2018 r.). W wyniku tego wskaźnik nowoczesnej gospodarki wyniósł 107,87.

- Od III kwartału 2018 r. zarówno firmy nowoczesnej gospodarki, jak i ogół rynku zatrudniają z coraz mniejszą dynamiką wzrostu - mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska. Przekonuje ona, że największym wyzwaniem, które z miesiąca na miesiąc narasta, jest niedobór pracowników. - Na koniec września mieliśmy do czynienia z najniższą od 29 lat stopą bezrobocia, wynoszącą 5,1 proc. Dla polskich pracodawców kluczowe są również rosnące koszty prowadzenia biznesu, związane z np. dużą konkurencją w kwestii oferowanych wynagrodzeń, obowiązkiem wprowadzenia PPK, czy wzrostem płacy minimalnej.

Czytaj też: Polacy nadal aktywni zawodowo. Pojawiają się jednak niepokojące sygnały

Produkcja wyhamowuje

Chociaż dynamika wzrostu zatrudnienia w całej nowoczesnej gospodarce wciąż utrzymuje się powyżej 5 proc., zachowując tym samym dystans do ogółu rynku, to jednak w sektorze produkcyjnym awangardy biznesu odnotowano najniższy od 2014 r. rezultat. W III kw. 2019 r. firmy produkcyjne zwiększyły zatrudnienie o zaledwie 3,89 proc. (vs III kw. 2018 r.). W największym stopniu przyczyniły się do tego duże firmy produkcyjne, które w tym okresie zwiększyły zatrudnienie o 3,61 proc. (vs III kw. 2018 r.).

(źródło: ADP/materiały prasowe) (źródło: ADP/materiały prasowe)

- Mimo że Polska jest liderem w Unii Europejskiej w przyznawaniu legalnego prawa pobytu cudzoziemcom, to jednak nie rzutuje to na wzrost dynamiki zatrudnienia w firmach produkcyjnych. Wręcz przeciwnie. Nasi wschodni sąsiedzi są coraz mniej zainteresowani pracą w Polsce - mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska. Przekonuje, że głównie ze względu na polepszającą się sytuację gospodarczą na Ukrainie oraz rosnące zainteresowanie pracą w Czechach i Słowacji migracja ustaje. - Szansą dla krajowych firm może okazać się natomiast Brexit i możliwy powrót części polskich emigrantów. Dlatego już teraz należy przygotowywać odpowiednie warunki do ich efektywnej asymilacji w kraju - mówi jeszcze Barbachowska.

Czytaj też: W październiku Wskaźnik Rynku Pracy zmalał

Małe firmy usługowej zatrudniają najdynamiczniej

W III kw. 2019 r. najbardziej zaskoczyły małe firmy usługowe, które w tym okresie zwiększyły zatrudnienie aż o 9,58 proc. (vs III kw. 2018 r.). Jest to najlepszy rezultat od I kw. 2012 r., kiedy dynamika wzrostu wynosiła 17,2 proc. W dużych firmach usługowych natomiast dynamika zatrudnienia nieznacznie wyhamowała (+4,45 proc. vs III kw. 2018 r.). Warto zauważyć, iż dystans między małymi i dużymi firmami wyniósł rekordowe 5,13 punktu procentowego.

(źródło: ADP/materiały prasowe) (źródło: ADP/materiały prasowe)

– To już kolejny raport ADP, z którego wynika, że znacznie lepiej z wyzwaniami rynkowymi radzą sobie przedsiębiorstwa usługowe nowoczesnej gospodarki. Często to właśnie te firmy, w przeciwieństwie do produkcji, oferują swoim pracownikom szeroki wachlarz benefitów, jasną ścieżkę kariery, a także atrakcyjne warunki finansowe - mówi jeszcze Barbachowska i przypomina, że według najnowszych badań „Monitor Rynku Pracy", główną motywacją Polaków do podejmowania decyzji zawodowych w ostatnim kwartale była właśnie chęć rozwoju.

Czytaj też: Rynek pracy w automotive. Kogo najbardziej brakuje?

Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki

O tym, że przedsiębiorstwa nowoczesnej gospodarki lepiej radzą sobie z wyzwaniami rynku świadczy również rosnący wskaźnik nowoczesnej gospodarki. Miernik ten bazuje na analizie różnicy w poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwach nowoczesnej gospodarki i ogółu rynku. W III kw. 2019 r. innowacyjne przedsiębiorstwa zatrudniły o 5,07 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2018 r., z kolei ogół rynku o 2,6 proc. W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wyniósł 107,87
(+2,47 pkt).

W raportach ADP za minione lata wyraźnie widać, że omawiany wskaźnik wzrostu zatrudnienia był wyższy. Firmy nowoczesnej gospodarki zakończyły 2018 r. z 6,11 proc. wzrostem zatrudnienia ( to w porównaniu do 2017 r.). Jak podkreślali w minionych edycjach analizy autorzy, od dwóch lat mamy do czynienia z zauważalnym wyhamowaniem na rynku pracy. Po rekordowym 2017 r. (+5,41 proc. w porównaniu do 2016 r.) i bardzo dobrej pierwszej połowie 2018 r. (pierwszy kwartał +6,28 proc.; drugi kwartał +6,30 proc.), w czwartym kwartale 2018 r. zarówno firmy nowoczesnej gospodarki, jak i ogół rynku złapały zadyszkę.www.pulshr.pl | 15-08-2020 12:26:19