CSR obce dla małych i średnich firm? Tylko z nazwy


KM - 24 paź 2019 17:19


Z najnowszego raportu EFL „CSR w MŚP. Pod lupą”, aż 71 proc. małych i średnich przedsiębiorstw nie zna definicji terminu CSR. Po zapoznaniu się z nią, 67 proc. przedsiębiorców deklaruje prowadzenie aktywności z tego obszaru.

Jak wynika z raportu, najaktywniej koncepcje CSR wdrażają firmy z branż HoReCa (83 proc.), najrzadziej realizują ją firmy handlowe (55 proc.). 

- Jak pokazuje nasz raport, społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest zarezerwowana dla dużych korporacji i nie musi wiązać się̨ ze znacznymi wydatkami. Większość przedsiębiorców reprezentujących sektor MŚP prowadzi działania na rzecz środowiska naturalnego, pracowników czy społeczności lokalnych, ale nie nazywa ich CSR-owymi. Intuicyjnie czuje ich wagę̨ i to jest bardzo optymistyczny przekaz. Co więcej, coraz częściej CSR-u nie traktują tylko jako kosztu, lecz uważają go za inwestycję  – tłumaczy Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Jak się okazuje jedynie 24 proc. badanych przedsiębiorstw zadeklarowało znajomość terminu CSR. Sama wiedza na temat obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu jest tym wyższa, im większa jest firma. Wśród mikrofirm „za pan brat” z definicją CSR jest tylko 17 proc. podmiotów, podczas gdy wśród średnich – 30 proc.

Jak zauważa, była prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu Mirella Panek-Owsiańska to, czy dana organizacja realizuje działania na rzecz społeczności lokalnej, konsumentów czy dostawców, zauważa dopiero w momencie przygotowywania raportu społecznego czy raportu zrównoważanego rozwoju.

- Często w firmach prowadzi się dużo pozytywnych i pożytecznych aktywności, tylko nikt nie łączy ich z CSR-em, są to raczej rozproszone, pojedyncze aktywności, które mają miejsce w różnych działach. Weźmy pod lupę na przykład rzetelność kupiecką. Nikt w firmach MŚP – lub bardzo rzadko – nie łączy jej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, a przecież przy odpowiednim systemowym podejściu jest ważnym elementem odpowiedzialności – mówi Panek-Owsiańska.

Tylko 7 proc. mikro, małych i średnich firm realizujących działania ma strategię CSR. Ponad połowa z nich realizuje działania nie mając na ten cel wyznaczonego budżetu (59 proc.).www.pulshr.pl | 01-10-2020 18:32:34