Marian Podstawka dyrektorem IERiGŻ PIB w Warszawie


Farmer.pl/AT - 21 paź 2019 17:08


Prof. Marian Podstawka został nowym dyrektorem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie. Zastąpił na tym stanowisku prof. Andrzeja Kowalskiego, który odszedł na emeryturę.

Prof. Marian Grzegorz Podstawka przez całe swoje życie zawodowe związany był ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gdzie w czerwcu 1978 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera ekonomiki rolnictwa, a w 1984 roku stopień doktora na wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. W 1996 roku zdobył stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii polityki rolnej, a w 2002 roku uzyskał stopień profesora nauk ekonomicznych.

Przez wiele lat pełnił szereg funkcji w SGGW. Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, między innymi takie przedmioty jak: metodologia badań, podstawy nauk o finansach, finanse, finanse i rachunkowość, finanse publiczne, ubezpieczenia. Jest promotorem 19 prac doktorskich i około 1500 prac magisterskich i licencjackich. Prof. Podstawka jest autorem lub współautorem ponad 200 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także 15 publikacji książkowych.

Jest liderem i badaczem wielu krajowych i międzynarodowych projektów finansowych w przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Unii Europejskiej.

Poza działalnością naukową jest aktywnym członkiem organizacji zawodowych między innymi: Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Komitetu Ekonomiki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk czy Międzynarodowej Organizacja „Appraisal and Teritorial Economy Research Center” z siedzibą we Włoszech.

Prof. wspiera rozwój Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Cały artykuł czytaj tutaj.

 www.pulshr.pl | 10-07-2020 04:42:38