E-administracja publiczna coraz popularniejsza


PAP/AT - 21 paź 2019 14:10


W ciągu ostatnich 12 miesięcy o 4,9 p. proc. wzrósł odsetek osób w wieku 16-74 lata korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu. Odsetek przedsiębiorstw stosujących środki bezpieczeństwa ICT wyniósł 87,2 proc. Prawie połowa zbadanych podmiotów stosowała praktyki mające na celu podnoszenie świadomości pracowników w kwestiach związanych z bezpieczeństwem ICT - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Jak czytamy w publikacji GUS pt.: "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 roku", odsetek osób w wieku 16-74 lata korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 40,4 proc. i był o 4,9 p. proc. większy niż w roku poprzednim.

Z danych GUS wynika, że zarówno dostęp do Internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych zależał w znaczniej mierze od typu gospodarstwa, miejsca zamieszkania oraz stopienia urbanizacji. Dostęp do sieci częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z Internetem większy był w miastach niż na obszarach wiejskich, a ze względu na stopień urbanizacji - najwyższy był na obszarach wysoko zurbanizowanych. Taka sama prawidłowość - jak zaznacza GUS - dotyczyła wykorzystywania szerokopasmowych łączy internetowych.

Z publikacji wynika, że rośnie również odsetek osób robiących zakupy w sieci. Według GUS w 2019 r. było to 53,9 proc. osób w wieku 16-74 lata, przy czym znacznie częściej z tej formy robienia zakupów korzystają mieszkańcy miast niż wsi. Różnica ta - jak wynika z informacji - wyniosła 9,7 p. proc.

Czytaj też: Innowacje mają ułatwić pracę urzędników. Jest też pole do popisu start-upów

GUS informuje też, że odsetek przedsiębiorstw stosujących środki bezpieczeństwa ICT (technologie przetwarzające, gromadzące i przesyłające informacje w formie elektronicznej) wyniósł 87,2 proc. Prawie połowa zbadanych podmiotów stosowała praktyki mające na celu podnoszenie świadomości pracowników w kwestiach związanych z bezpieczeństwem ICT.

W 2019 r. z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało 17,5 proc. przedsiębiorstw, tj. o 6,0 p. proc. więcej niż w 2018 r. Spośród usług oferowanych w chmurze obliczeniowej największą popularnością cieszyły się usługi poczty elektronicznej (e-mail) - 12,9 proc. przedsiębiorstw (o 5,2 p. proc. więcej niż przed rokiem).

Jak wynika z raportu, w 2019 r. roboty w swojej działalności wykorzystywało 7,5 proc. przedsiębiorstw, w tym roboty przemysłowe - 5,7 proc. a roboty usługowe - 2,9 proc. Największy odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących roboty odnotowano wśród podmiotów dużych - 28,4 proc. Zainteresowanie tych firm koncentrowało się głównie na robotach przemysłowych (25,3 proc.), a rzadziej na robotach usługowych (8,1 proc.).www.pulshr.pl | 12-07-2020 13:56:35