Zawód? Wszystko, tylko nie rolnik


KM - 21 paź 2019 13:00


Corteva Agriscience, firma specjalizująca się w rolnictwie, przeprowadziła na terenie sześciu państw Europy Środkowo-Wschodniej badanie, którego celem było sprawdzenie stosunku młodego pokolenia do zawodów rolniczych. Badanie przeprowadzono na Ukrainie, w Rosji, Polsce, na Węgrzech, w Rumunii oraz w Czechach.

Głównym zadaniem internetowego sondażu zrealizowanego przez Corteva Agriscience przy wsparciu agencji analitycznej Proinsight Lab (w Polsce reprezentowanej przez Spotlight Research) było "znalezienie przepisu" na przyciągnięcie młodych i wychowanie nowego pokolenia rolników. 

- Celem tego wyjątkowego badania było dogłębne zbadanie stosunku młodych ludzi do rolnictwa oraz wskazanie kluczowych luk będących przeszkodami w wykształceniu nowej generacji rolników oraz pracowników przemysłu rolniczego – podkreśla Anna Babich, Corporate Communications Manager in Central and Eastern Europe w Corteva Agriscience.

W ramach badania sprawdzano, w jaki sposób rolnictwo postrzegane jest przez nastolatków oraz ich rodziców. Sprawdzono również jakie jest ogólne nastawienie respondentów do branży rolniczej.

W Polskiej edycji badania udział wzięło 1016 osób, w grupie znalazła się młodzież w wieku 14-18 lat oraz rodzice nastolatków (303 rodziców, 713 nastolatków).

Młodzi niezainteresowani zawodem rolnika 

Wyniki badania pokazują, że młodzi ludzie nie wyrażają zamiaru ani zainteresowania pracą w przemyśle rolniczym lub uzyskaniem zawodu rolnika. Zawodu rolniczego nie wybrał żaden przebadany, a jedynie 1 proc. rodziców poleciłby go swoim dzieciom.

Z badania wynika, że większość nastolatków preferuje zawody informatyczne (19 proc.).

Ponadto rodzice, którzy wykonują zawód rolnika lub pracują w branży rolniczej, w większości wpisują się w ogólną tendencję, rekomendując swoim dzieciom zawody informatyczne.

Jeśli chodzi o motywację przy wyborze sektora przyszłej pracy, to młodzi wybraliby obszary, które lubią (68 proc.) lub które zapewniłyby im dobre zarobki (52 proc.). Jednocześnie jako najważniejszą kwestię wyboru przyszłej kariery zawodowej dzieci wskazały odpowiednie wynagrodzenie (42 proc.) lub realizowanie własnych pomysłów (38 proc.).

Ponad połowa ankietowanych nastolatków (56 proc.) nie wyraziła żadnego zainteresowania rolnictwem. Okazało się, że branża ta nie jest znana zdecydowanej większości uczestników badania, 42 proc. dzieci nie było w stanie wymienić żadnego zawodu rolniczego.

Szacunek dla rolnictwa

Pomimo niskiego poziomu wiedzy na temat rolnictwa młodzi ludzie oraz ich rodzice mają dla niego szacunek. Stwierdzenie: „pracując w rolnictwie, odgrywasz ważną rolę w wyżywieniu świata” otrzymało poparcie (86 proc. – nastolatków i 75 proc. – rodziców.

Zauważalne są także zmiany jakie zachodzą w branży.  Respondenci uważają, że rolnictwo jest branżą rozwijającą się w szybkim tempie (73 proc. – nastolatki, 67 proc. – rodzice). 

Edukacja i promocja kluczem do sukcesu

Badanie miało dać odpowiedź na pytanie "co zrobić, by zwiększyć atrakcyjność rolnictwa". Wyniki pokazały, że do głównych wyzwań związanych z wykształceniem nowego pokolenia pracowników rolnych w Polsce należą niski poziom wiedzy na temat branży rolniczej wśród zdecydowanej większości osób oraz brak świadomości dotyczącej pracy w rolnictwie.

- Chcemy nie tylko rozwinąć globalny sektor rolniczy, ale naszą misją jest również rozwiązywanie najważniejszych globalnych problemów żywnościowych tak, aby następne pokolenia mogły być spokojne o swoją przyszłość. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia młodych ludzi w osiągnięciu globalnej zrównoważonej gospodarki żywnościowej. Dlatego wszyscy przedstawiciele sektora rolniczego powinni skupić swoje wysiłki na celu, jakim jest zapewnienie przyszłym pokoleniom możliwości cieszenia się zdrową żywnością o wysokiej jakości – komentuje Pawel Trawinski, kierownik sprzedaży nasion w Corteva Agriscience w Polsce.

By zainteresować młodych ludzi rolnictwem, konieczne jest rozpoczęcie wielokierunkowych działań, takich jak: edukowanie młodzieży i rodziców na temat rolnictwa, kształtowanie pozytywnego obrazu pracowników tego sektora, promowanie innowacyjności oraz narzędzi technologicznych stosowanych w rolnictwie oraz podkreślanie możliwości zarobkowania w agrobiznesie.www.pulshr.pl | 06-07-2020 19:08:59