Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej


PAP/AT - 21 paź 2019 11:35


We wtorek (22 października) mija termin składania wniosków w programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - przypomniało na Twitterze ministerstwo rodziny. O środki mogą się starać gminy i powiaty. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. "Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych" - informowało ministerstwo we wcześniejszych komunikatach.

Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie i w dojazdach, np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Czytaj też: Prezes PFRON stawia na podniesienie współczynnika aktywności zawodowej niepełnosprawnych

W ramach programu gminy i powiaty mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji. Do wtorku trwa nabór wniosków. Po tym terminie wojewoda przekaże ministerstwu wniosek o środki finansowe z programu wraz z listą rekomendowanych gmin/powiatów.

W tym roku na realizację programu resort przeznaczy 30 mln zł, w przyszłym - 50 mln zł. Środki pokrywać będą koszty wynagrodzenia asystentów, zakupów biletów komunikacji publicznej dla asystentów oraz koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów. Źródłem finansowania programu jest Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa dotycząca utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Fundusz jest zasilany z części składki na Fundusz Pracy i z daniny solidarnościowej od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie.www.pulshr.pl | 11-08-2020 02:36:09