Ważne zmiany dla biegłych rewidentów


KM - 21 paź 2019 10:13


Od nowego roku w życie wchodzą zmiany modelu funkcjonowania nadzoru nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami. Jak podkreślają przedstawiciele Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, priorytetem na najbliższe miesiące będzie opracowanie krótko- i długoterminowych planów działania.

Charakter zmian znany jest od kilku miesięcy. W nowych uwarunkowaniach prawych PIBR skupi się przede wszystkim na tworzeniu standardów usług audytorskich.  

Nowelizacja ustawy oznacza, że pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami będzie ponosić nowo powołana agencja Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Natomiast PIBR zachowa prawo ustanawiania krajowych standardów wykonywania zawodu biegłego rewidenta, zasad etyki zawodowej oraz kontroli doskonalenia zawodowego, a także realizowania zadań dotyczących zatwierdzania i rejestracji biegłych rewidentów.

– Należy tworzyć skuteczne procedury, rozwiązania, które wpłyną na poprawę jakości badania i jego efektywność. Bez wątpienia biegli rewidenci potrzebują wsparcia samorządu, który przedstawi dobre praktyki, opracuje wytyczne, zalecenia, materiały informacyjne i będzie służyć merytoryczną pomocą. Jak nad każdym zawodem zaufania publicznego, ciąży nad nami duża odpowiedzialność, również pod względem etycznym. Naszą rolą jest wesprzeć biegłych rewidentów, aby mogli swobodnie, skutecznie i bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Będziemy o tym również rozmawiać podczas konferencji – mówi Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Uzasadniając zmiany, resort finansów argumentował, że obecnie organ nadzoru publicznego - Komisja Nadzoru Audytowego, nie ma wystarczających narzędzi pozwalających na kontrole jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie w tym zakresie, gdyż system nadzoru publicznego opiera się w dużej mierze na nadzorze pośrednim, w którym istotną rolę odgrywa samorząd zawodowy, a obecne rozwiązania w zakresie nadzoru nad firmami audytorskimi oraz nad biegłymi rewidentami nie są wystarczające.www.pulshr.pl | 05-07-2020 11:14:20