Katolicki Uniwersytet Lubelski zainaugurował nowy rok akademicki


PAP/PW - 20 paź 2019 17:24


W niedzielę 20 października rok akademicki 2019/2020 zainaugurował Katolicki Uniwersytet Lubelski. Podczas uroczystości zabrakło prezydenta Andrzeja Dudy, ale odczytano skierowany przez niego do władz uczelni list, w którym napisał, że ufa, iż KUL pozostanie "ośrodkiem w pełni niezależnej, a jednocześnie odpowiednio pogłębionej refleksji". W tym roku zainteresowanych studiowaniem na tej uczelni było ponad 4,6 tys. osób, czyli 12 proc. więcej niż w ubiegłym, natomiast kształcenie rozpoczęło ponad 3,4 tys. studentów.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II powstał w 1918 r. Obecnie tworzy go osiem wydziałów (siedem w Lublinie i jeden w Stalowej Woli), zaś badania naukowe prowadzone są w ramach 20 instytutów. To nowy podział wynikający z wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Nowością też jest Szkoła Doktorska KUL.

W liście odczytanym podczas inauguracji prezydent Duda podkreślił, że uczeni związani z KUL-em wnoszą stale cenny wkład w polskie życie intelektualne.

"Z zainteresowaniem wsłuchuję się w państwa opinie dotyczące czy to prawa konstytucyjnego, teorii państwa i politologii, a także filozoficznych, antropologicznych i socjologicznych przemian, które dokonują się obecnie w Polsce i na całym świecie. Ufam, że Katolicki Uniwersytet Lubelski pozostanie zgodnie ze swoją chlubną tradycją ośrodkiem w pełni niezależnej, a jednocześnie odpowiednio pogłębionej refleksji nad węzłowymi problemami współczesności" - napisał Duda w liście, który podczas uroczystości odczytał zastępca szefa kancelarii prezydenta Paweł Mucha.

Rektor KUL-u, ks. prof. Antoni Dębiński podkreślił, że uniwersytet katolicki ma misję budowania chrześcijańskiej cywilizacji, oprócz prowadzenia badań, rozwijania nauki, kształtowania inteligencji, upowszechniania wiedzy, działalności usługowej.

"Są różne sposoby potencjalnego partycypowania uniwersytetu w tworzeniu takiej kultury. Może on być opiekunem i strażnikiem prawdy, kulturowym laboratorium problemów mających fundamentalne znaczenie dla życia społecznego oraz kuźnią elit" - powiedział ks. Dębiński.

"Wbrew współczesnym modom intelektualnym uniwersytet ma trwać przy ideale pełnej prawdy i bronić prawdy przed ośmieszaniem, deformowaniem i mieszaniem z fałszem. (...) czyniąc prawdę celem działania i fundamentem etosu, uniwersytet ma być miejscem rzetelnej debaty, autentycznego dialogu i prawdziwej wspólnoty. (...) uniwersytet ma kształtować ludzi wyposażonych w kulturę intelektualną i moralną, zdolnych poprzez twórczy dialog przemieniać świat w duchu wartości chrześcijańskich" - dodał rektor KUL-u.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski w wykładzie inauguracyjnym "Wiedza. Prawda. Wiara" powiedział, że efekty rozważań nad zagadnieniami filozoficznymi, zgłębianymi na KUL, mają wpływ na nauki szczegółowe, takie jak medycyna, a także na życie codzienne ludzi. "Każdy z nas przy ograniczonych zdolnościach rozumu musi podejmować decyzje oparte o wiedzę, zgodnie ze swoim sumieniem" - powiedział.

Szumowski podkreślił, że sumienie jest niezwykle istotnym obszarem, gdzie stykają się wiedza, prawda i wiara. "Sumienie to nie tylko prywatny drogowskaz każdego z nas, jak najczęściej je traktujemy, dlatego że sumienie ma niezwykle silne umocowanie w prawodawstwie polskim i nie tylko polskim. Sprzeciw sumienia, jako podstawowe prawo lekarzy, potwierdził Trybunał Konstytucyjny, orzekając w pełnym składzie w 2014 r. Niesie to bardzo konkretne i bardzo realne implikacje do życia każdego z nas, życia pacjentów i dla funkcjonowania lekarzy" - powiedział.

Na KUL studiuje ponad 10,5 tys. studentów, w tym 1,2 tys. doktorantów i 924 osób z zagranicy. Pierwszy rok rozpoczęło ponad 3,4 tys. studentów, wśród których jest 341 cudzoziemców - najwięcej z Ukrainy i Białorusi. Po raz pierwszy na KUL-u są studenci z Albanii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny oraz Dominikany.

W tym roku na studia na KUL-u zgłosiło się ponad 4,6 tys. osób, 12 proc. więcej niż w ubiegłym. Kadra naukowo-dydaktyczna uniwersytetu liczy 970 osób, w tym 97 profesorów oraz 330 naukowców posiadających stopień doktora habilitowanego.

Podczas inauguracji otwarta została nowa Czytelnia Międzywydziałowa, zlokalizowana w Kolegium Jana Pawła II. Wkrótce ma rozpocząć się instalowanie systemów monitoringu w budynkach dydaktycznych uczelni, bibliotece, hali sportowej i akademikach. Zaplanowane zostały prace, które umożliwią rozpoczęcie działalności Uniwersyteckiego Centrum Medialnego. Uczelnia uzyskała pozwolenie na rozpoczęcie studiów pielęgniarskich. www.pulshr.pl | 09-07-2020 02:50:41